1944. május

1944. május kollázs

1944. május 21. vasárnap

Hitler jóváhagyja a Tito főhadiszállása elleni támadást

Adolf Hitler jóváhagyja a jugoszláv partizánvezér Drvarban lévő főhadiszállása elleni támadás végső terveit. A hadművelet az Unternehmen Rösselsprung (Lóugrás hadművelet) nevet viseli. Célja a jugoszláv kommunista partizánvezér Joszip Broz „Tito” meggyilkolása vagy fogságba ejtése.


1944. május 23. kedd

Megkezdődik a támadás a Senger vonal ellen

Miután az amerikai 5. és a brit 8. hadseregek rendezték soraikat és előrevonták egységeiket a Gusztáv vonal áttörése után, megkezdik a következő német védelmi vonal, a Senger (korábban Hitler) vonal elleni támadásukat.

A lengyel II hadtest a német 1. ejtőernyős hadosztály által védett Piedimonte San Germanot támadja, míg tőle balra a brit 8. hadsereg tartalékából előrevont kipihent 1. kanadai gyalogos hadosztály támad.


Az amerikai VI. hadtest megpróbál kitörni az anzioi hídfőből

A Senger vonal elleni támadással egyidőben az anzioi hídfőben rekedt amerikai VI. hadtest is megkezdi kitörési kísérletét.

A Senger vonal elleni támadás és az anzioi kitörés terve
A Senger vonal elleni támadás és az anzioi kitörés terve
forrás: military.com

A hídfőben ekkora már 5 amerikai és 2 brit hadosztály összesen 150.000 katonája zsúfolódott össze, mert május elején még az amerikai 36. gyalogos és a brit 5. gyalogos hadosztályokat is idevezényelték. Velük szemben a német 14. hadsereg 5 hadosztálya áll jól beásott védelmi vonalaikban. Viszont hiányt szenvednek tisztekben és tiszthelyettesekben, valamint nincsenek páncélosaik és tartalék egységeik, mivel azokat mind a Cassino körüli harcokba vezényelték át. Egyedül a német 26. páncélos hadosztályra számíthatnak, de az még úton van a Rómától északra található állomáshelyéről.

A német 14. hadsereg hadrendje ekkor az alábbi:

 • német I. ejtőernyős hadtest
  • német 4. ejtőernyős hadosztály
  • német 65. gyalogos hadosztály
  • német 3. páncélgránátos hadosztály
 • német LXXVI. páncélos hadtest
  • német 362. gyalogos hadosztály
  • német 715. gyalogos hadosztály

A VI. hadtestnek kiemelt célja, hogy kitörésével elvágja a Rómába vezető 6. számú főutat és ezzel elvágja a Gusztáv, majd a Senger vonalnál harcoló német 10. hadsereg utánpótlási és egyben visszavonulási útvonalát.

Még a Fejdísz hadművelet tervezésekor Harold Alexander, a szövetséges mediterrán erők főparancsnoka arra utasította Major-General Truscottot – az amerikai VI. hadtest parancsnokát -, hogy több támadási tervvel készüljön, amik legyenek olyan rugalmasak, hogy 48 óra alatt lehessen menet közben bármelyikre átváltani. Truscott négy tervet dolgoz ki, ezek közül az Operation Buffalo (Bölény hadművelet) szerint Cisterna irányába támadna és Valmontonénál vágná el a 6. számú főutat, míg az Operation Turtle (Teknős hadművelet) szerint balra törne ki a hídfőből a Monte Albano irányába és Campoleone elfoglalása után Róma irányába törne előre.

Május 5-én Alexander tábornok a Bölény hadműveletet fogadja el.

A hadműveletben 5 hadosztály vesz részt a hídfőben állomásozó 7 közül. A brit 1. és 5. gyalogos hadosztályoknak balra kell kitörnie a tengerpart mentén a Via Anziatén és lekötnie a német I. ejtőernyős hadtest három hadosztályát. Eközben középen az amerikai 1. páncélos valamint 3. és 45. gyalogos hadosztályoknak a német LXXVI. hadtest két hadosztályát kell támadnia. A kitörés jobb szárnyát az amerikai-kanadai 1. különleges hadműveleti erőnek (1st Special Service Force) kell biztosítania.

A támadás 05.45-kor veszi kezdetét 1.500 db tüzérségi eszköz 40 perces zárótüzével. Majd megindulnak a gyalogosok és a páncélosok, akiket a légierő csatagépei támogatnak. Rendkívül heves harc bontakozik ki a jól beásott német védők és a már régóta a hídfőben rostokló szövetséges katonák között. A nap során az amerikai 1. páncélos hadosztály közel 100 harckocsiját lövik ki, míg az amerikai 3. gyalogos hadosztály 955 embert veszít. A németek is jelentős veszteségeket szenvednek. A német 362. gyalogos hadosztály csak ezen a napon elveszti harcoló erejének közel a felét. Az öldöklő harc egész nap tart és folytatódik másnap is.
Generalfeldmarschall Kesselring az olasz területen harcoló német csapatok főparancsnoka felismeri, hogy a támadás célja a 6. számú főút elvágása, ezért azonnal idevezényli a 240 kilométerre állomásozó Hermann Göring páncélos hadosztályt, hogy minden erejükkel védjék meg és tartsák nyitva a főutat.


Az amerikai légierő beveti első „okos bombáját” Normandiában

A USAAF légierő Lorelei nevű (41-29300) B-24 bombázója 8 db P-51 Mustang vadászgép fedezete alatt beveti a legújabb fejlesztésű amerikai Azon bombát Normandiában 4 híd ellen. A bevetés sikerrel jár, mert mind a 4 hidat sikerül eltalálni. A bevetésen nyújtott teljesítményéért a teljes legénység megkapja a Repülő Érdemkeresztet.

A VB-1 hátulról a vezérlő egységgel és a
módosított stabilizátor szárnyakkal
A VB-1 hátulról a vezérlő egységgel és a
módosított stabilizátor szárnyakkal

Az Azon (AZimuth ONly ~ csak irányszög) bomba az első amerikai rádió távvezérlésű bomba. Hivatalos jelölése VB-1 (Vertical Bomb 1) és VB-2. A VB-1 alapja egy hagyományos 1.000 fontos (450 kg) bomba, míg a VB-2-é egy 2.000 fontos (910 kg). A bombákat módosított stabilizátor szárnyakkal szerelik fel, amik végére kormánylapokat szerelnek. A rádió vezérlő rendszert a szárnyak közé építik. Szintén itt kap helyet a giroszkópos stabilizátor is, valamint egy füstgenerátor is aminek a segítségével nyomonkövethető a bomba útja. A rádió hatótávolsága 1.500 méter, a bombába épített akkumulátor pedig 3 percig képes árammal ellátni a rendszert.


1944. május 24. szerda

A német Senger védelmi vonal gyorsan omladozik

Még csak előző nap kezdte meg az 1. kanadai gyalogos hadosztály és a lengyel II. hadtest a Senger vonal ostromát, de a kanadaiaknak máris sikerül áttörniük azt. A keletkezett résen pedig a kanadai 5. páncélos hadosztály egységei nyomulnak a vonal mögé.

Ezzel egyidőben a tengerpart mentén előretörő amerikai II. hadtest elfoglalja az Anzio felé félúton fekvő kikötővárost Terracinat.

Eközben tovább folytatódik az elkeseredett harc az anzioi hídfőben a német védők és a kitörni akaró szövetségesek között.


Kivégzik az olasz flotta volt altengernagyát Pármában

Inigo Campionit az olasz flotta volt altengernagyát Párma főterén kivégzik, miután nem hajlandó a Mussolini vezette Olasz Szociális Köztársaságot mint legitim államot elismerni.

Inigo Campioni

Campioni tengerészeti pályafutása 1893-ban kezdődött amikor 15 évesen jelentkezett az Olasz Haditengerészeti Akadémiára. Az első világháborúban a Conte di Cavour és Andrea Doria csatahajókon szolgált, majd az Ardito romboló kapitánya lett. Háborús érdemeit számos kitüntetéssel ismerték el. A két világháború között volt katonai attasé Párizsban, a Caio Duilio csatahajó kapitánya, majd az Első Flotta vezérkari főnöke. 1936-ban altengernaggyá nevezik ki, majd 1938-ban a haditengerészet vezérkari főnök helyettese lesz, valamint a fő olasz haditengerészeti erő parancsnoka.

A második világháború elején ő irányította az olasz tengeri haderőt, majd ismét vezérkari főnök helyettes lesz. 1941-től az Égei-szigetek (olaszul: Dodecanese) kormányzója és a térség haditengerészetének parancsnoka lesz. Az 1943. szeptember 8-i olasz-szövetséges fegyverszünet is Rodosz szigetén éri. Elutasítja az együttműködést a tengelyhatalmakkal, de Rodosz helyőrsége megadja magát a német erőknek, akik fogságba ejtik Campionit.

A németek egy lengyel területen található hadifogoly táborba szállítják, majd 1944. januárjában Veronába.  

Mivel elutasítja az együttműködést Mussolinivel – akinek államát és kormányát illegitimnek tekinti -, hazaárulónak minősítik és halálra ítélik.


1944. május 25. csütörtök

Az olaszországi német védelem összeomlik, de a németek egérutat nyernek

A Senger vonal összeomlik

Miután előző nap az 1. kanadai gyalogos hadosztálynak sikerült rést ütnie a német Senger védelmi vonalon és páncélosaik átözönlenek a keletkezett résen, tőlük jobbra a lengyel II. hadtestnek sikerül elfoglalnia a német 1. ejtőernyős hadosztálytól Piedimonte San Germanot, a vonal kulcsfontosságú pontját. Ezzel a Senger vonal is elesik és megnyílik az út a szövetségesek előtt Róma irányába. A vonalat védő német 10. hadsereg így szorult helyzetbe kerül és kénytelen visszavonulni észak felé a következő védelmi vonalba, a Róma alatt kiépített Caesar C vonalba. Ehhez a Rómába vezető 6. számú főúton kell haladniuk, amit az anzioi hídfőből kitörő amerikai VI. hadtest próbál elfoglalni, hogy ezzel elzárja a visszavonulási útvonalat és csapdába ejtsék a hadsereget. Két nappal korábban az út kiemelt jelentősége miatt adta parancsba Generalfeldmarschall Kesselring a Hermann Göring páncélos hadosztálynak, hogy mindenáron védjék meg és tartsák nyitva a főutat.

Az anzióból kitörők megnyitják az utat a 6. számú főút irányába

Napközben az anzioi hídfőből kitörő amerikai 3. gyalogos hadosztály kegyetlen háztól-házig tartó harcban elfoglalja Cisternat a német 362. gyalogos hadosztálytól és ezzel megnyitják az utat a Monte Albanotól délre a 6. számú főút irányába. A két napos harcban mindkét hadosztály súlyos veszteségeket szenved, a német hadosztály ami már a csata első napján elvesztette harcos állományának közel a felét, mostanra gyakorlatilag megszűnik létezni.

Német hadifoglyok Cisternanál
Német hadifoglyok Cisternanál

Az amerikai hadosztály folytatja előrenyomulását a Monte Albanotól délre a Velletri völgyben a 6. számú főút mellett fekvő Valmontone irányába. Az ugyanitt harcoló amerikai 1. páncélos hadosztály egységei 5 kilométerre a főúttól a Hermann Göring páncélos hadosztálynak ekkor a térségbe érkező egységeibe ütköznek. Reményeik szerint egy napon belül legyűrik a német védelmet és másnapra elérik a főutat és ezzel elvágják a német 10. hadsereg visszavonulási útvonalát, amivel így gyakorlatilag bekerítenék azt.

A Gusztáv vonal tengerparti szakaszán áttörő és észak felé haladó amerikai II. hadtest első egységei elérik a hídfő déli szakaszát.

Győz a hiúság, a 10. hadsereg megmenekül

Este Truscott dandártábornok – az amerikai VI. hadtest parancsnoka – azt a parancsot kapja felettesétől Mark Clark tábornoktól – az amerikai 5. hadsereg parancsnokától -, hogy váltson át a Teknős Hadműveletre (Operation Turtle), vagyis a támadás fő irányát helyezze át 90 fokkal balra és a Monte Albano nyugati oldala és a tengerpart közötti szakaszon nyomuljon előre Róma irányába. Teszi mindezt Harold Alexander – a szövetséges 15. Hadseregcsoport parancsnoka – tudta nélkül.

Clark egyértelmű célja hogy hamarabb érjen Rómába és szerezze meg a trófeát, mintsem azt az angol 8. hadsereg tenné.

Döntése miatt a 6. számú főút nyitva marad és a német 10. hadsereg szabadon tud rajta visszavonulni.


Megkezdődik a Lóugrás Hadművelet

Az 500. SS ejtőernyős zászlóalj lecsap Tito főhadiszállására.


1944. május 26. péntek

A VI. hadtest átrendeződik a Róma elleni támadáshoz

Mark Clark tábornok előző esti parancsa alapján az amerikai VI. hadtest megkezdi az átrendeződést a Teknős Hadművelet végrehajtására, vagyis a támadási irányát Róma irányába helyezi át 90 fokkal balra az eddig folytatottól. Az amerikai 3. gyalogos hadosztálynak továbbra is folytatnia kell támadását keleti irányba a 6. számú főút elvágásáért. Harcát az amerikai-kanadai 1. különleges hadműveleti erő (1st Special Service Force) támogatja.

Az amerikai 1. páncélos hadosztályt viszont kivonják ebből a támadásból és az északi irányú támadáshoz vezénylik át.

Irány Róma! - a Teknős Hadművelet
Irány Róma! – a Teknős Hadművelet

Az átszervezés miatt az amerikai támadás lendülete lelassul, de Alexander tábonrok korábbi feltételének megfelelően a hadtestnek 48 óra alatt kell képesnek lennie a folytatásra.

Ekkorra már Harold Alexander tábornokot is tájékoztatta Mark Clark tábornok előző esti parancsáról. A parancs érvényben marad, de nem kevés feszültséget szül a két tábornok között. Alexander még a csata előtt egyértelművé tette, hogy az amerikai 5. hadsereg célpontja Róma és a brit 8. hadsereg feladata a Gusztáv és a mögötte található többi német védelmi vonal áttörése, valamint a német 10. hadsereg megsemmisítése. A brit hadsereg csak ezután tört volna tovább Róma irányába. Ezért is érthetetlen Clark döntése, mivel így futni hagyja a német 10. hadsereget. Még Truscott dandártábornok, az amerikai VI. Hadtest parancsnoka is „szerény vigasznak tartja a római elsőséget az elszalasztott lehetőséggel szemben”.

Eközben Generalfeldmarschall Kesselring 4 hadosztály egységeit vonja össze a Velletri völgybe, hogy védjék a 6. számú főutat az amerikai 3. gyalogos hadosztály támadásával szemben, amíg a 10. hadsereg teljesen vissza nem tud vonulni a Róma alatti Caesar C vonalba.


Tito megmenekül, az SS ejtőernyősök megtizedelődnek

A Lóugrás hadművelet során az SS-Fallschirmjägerbataillon 500 elsődleges feladatát nem tudja teljesíteni, nem tudja sem elfogni, sem megölni a Jugoszláv partizán vezért, Titót, és mindeközben súlyos veszteséget is szenved.


Először repül az ausztrál Beaufighter

Teljesíti első repülését a brit Bristol Type 156 Beaufighter első, Ausztráliában licencben gyártott példánya.

Egy ausztrál Beaufighter
Egy ausztrál Beaufighter

A Beaufighter egy nagy hatótávolságú, kétszemélyes, kétmotoros, többcélú, nehéz vadászgép. Vadász, éjszakai vadász, torpedóvető és vadászbombázó szerepkörben is bevethető.

Az ausztrál változat jelzése Mk. 21, de DAP (Department os Aircraft Production) Beaufighternek is nevezik.


1944. május 29. hétfő

Megindul a támadás a Róma alatti utolsó védvonal ellen

Az anzioi hídfőből hosszú hónapok után végre sikeresen kitörő amerikai VI. hadtest befejezi a május 25-én este kapott átrendeződési parancs végrehajtását. Ennek értelmében a támadási irányukat 90 fokkal balra kellett fordítaniuk a korábbi helyett és Róma irányába kell támadniuk a Teknős Hadműveletnek megfelelően. Ehhez a korábbi, a 6. számú főút elleni támadásból ki kellett vonniuk az amerikai 1. páncélos hadosztályt és áthelyezni az új frontszakaszra.

Pfc. Edward J. Foley az amerikai 36. gyalogos hadosztály lövésze a Caesar C vonal elleni támadásra készül
Pfc. Edward J. Foley az amerikai 36. gyalogos hadosztály lövésze a Caesar C vonal elleni támadásra készül

Most, hogy megtörtént az átszervezés, megindul a támadás a Róma alatti utolsó német védelmi vonal, a Caesar C vonal ellen. A vonal kiépítését a németek már hónapokkal korábban megkezdték, és benne a német 14. hadsereg védekezik.

Az amerikaiak nem számítanak gyors áttörésre.


1944. május 30. kedd

A texasiak rést találnak a Caesar C vonalon

Előző nap amikor az amerikai VI. hadtest megkezdte támadását a Róma alatti német Caesar C védelmi vonal ellen, még nem gondolták, hogy mekkora szerencséjük lesz. Az amerikai 36. gyalogos hadosztály – a „texasi hadosztály” – ugyanis talál egy rést a vonalon, ott ahol a német I. ejtőernyős és a LXXVI. páncélos hadtest hadműveleti sávja találkozik. Itt egy szakaszt nem zártak le a németek és a hadosztály egységei a Monte Artemisiot megmászva be tudnak törni a védelmi vonalba. Ezzel a 6. számú főutat védő németek hátát is veszélyeztetik, ezért azok megkezdik a visszavonulást. A németek szerencséjére azért sikerült addig nyitva tartaniuk a főutat, amíg a visszavonuló német 10. hadsereg 7 hadosztálya át tudott rajta haladni Róma alá.

A 36. Gyalogos Hadosztály karjelzése
A 36. Gyalogos Hadosztály karjelzése

Tovább fokozza a nyomást a védelmen, hogy a Velletri völgynél bekapcsolódik a harcokba az amerikai II. hadtest is, amelyik a Gusztáv vonaltól tört előre a tengerparti szakaszon.

Generaloberst Eberhard von Mackensen a német 14. hadsereg parancsnoka benyújtja lemondását, mert felelőtlensége miatt a Caesar C védelmi vonal egy nap alatt elesett. Ezt Generalfeldmarschall Kesselring elfogadja. Utódja General der Panzertruppe Joachim Lemelsen lesz.


Rommel csapatszemlén és fegyverbemutatón vesz részt

Generalfeldmarschall Erwin Rommel a francia tengerpart mögött tartalékban állomásozó német 21. páncélos hadosztálynál tart csapatszemlét, valamint megtekinti az új fejlesztésű Raketen-Vielfachwerfer bemutató példányát.

A 8 cm Raketen-Vielfachwerfer a szovjet 82 mm-es M-8 Katyusa rakétavető mintájára kifejlesztett fegyver. A német rakétafegyverek forgásstabilizáltak – a fúvókákon keresztül ferde szögben áramlik ki a hajtógáz, ez hozza forgásba a lövedéket, így stabilizálva annak röppályáját – ezért gyártásuk bonyolultabb és drágább, mint a szovjet szárnystabilizált rakétáké. Viszont a német rakéták emiatt pontosabbak is.

A német hadvezetés szeretné egyszerűsíteni a gyártást és növelni a mennyiséget, ezért kísérleteket folytatnak a szárnystablilizált rakétákkal is. Előny lenne még, hogy a nagy mennyiségben rendelkezésre álló zsákmányolt Katyusa rakétákat is fel tudnák így használni.

8 cm Raketen-Vielfachwerfer egy zsákmányolt francia Somua MCL féllánctalpas harcjárműre telepítve
8 cm Raketen-Vielfachwerfer egy zsákmányolt francia Somua MCL féllánctalpas harcjárműre telepítve

1944. május 31. szerda

Sztálin jóváhagyja a Bagratyion Hadművelet terveit

A hadművelet célja a német Közép Hadseregcsoport (Armeegruppe Mitte) szétzúzása Belorusszia területén. A grandiózus terv végrehajtásához a szovjet hadvezetés az 1. balti front valamint az 1., 2., és 3. belarusz frontokat vonja össze. 

A német hadvezetés számol egy, a közlejövőben meginduló nagy erejű szovjet támadással a keleti fronton, de Hitler azt valószínűsíti, hogy az délen fog bekövetkezni. Így folyamatosan vonják ki a tüzérségi és tankelhárító egységeket a Közép Hadseregcsoport alárendeltségéből és irányítják át őket délre az Észak-Ukrajnai Hadseregcsoporthoz (Armeegruppe Nordukraine).


Oldalak: 1 2 3