1944. május

1944. május kollázs

1944. május 11. csütörtök

Megkezdődik a Fejdísz Hadművelet

Este 23.00-kor 1.660 db tüzérségi eszköz össztüzével a szövetségesek megindítják a Fejdísz Hadműveletet (Operation Diadem) az olasz fronton. A hadművelet célja, hogy az amerikai 8. hadsereg és a brit 5. hadsereg áttörje a német 10. hadsereg állásait a Gusztáv védelmi vonalon és hogy az amerikai VI. hadtest kitörjön az anzioi hídfőből a német 14. hadsereg szorításából, majd törjenek előre a Liri-völgyből Róma irányába. Ezekkel jelentős német erőket is lekötnének, amiket így nem tudnak majd a németek a tervezett franciaországi partraszállás helyszínére átcsoportosítani.

A Fejdísz Hadművelet terve
A Fejdísz Hadművelet terve
forrás: wikipedia

A hadműveletet majd két hónapos előkészítés előzte meg, a csapatok kipihentek és felkészültek, valamint már az időjárás is megfelelő a légierő és a páncélosok bevetéséhez. Hogy a németeket megtévesszék az amerikai 36. gyalogos hadosztályt partraszállási gyakorlatra küldték, valamint hamis rádióforgalmat generáltak azt a látszatot keltve, hogy Rómától északra történő partraszállásra készülnek és ezzel a német tartalékokat távol tartsák a Gusztáv vonal körzetétől. A csapatmozgásokat csak az éjszaka sötétjében volt szabad végrehajtani és felfújható harceszközökkel tévesztették meg a német légifelderítést. A csel bevált, mert Feldmarschall Kesselring úgy számolt, hogy 6 szövetséges hadosztály állhat szemben az ő cassinoi 4 hadosztályával. A valóságban 13 szövetséges hadosztály készült a támadásra.

Első lépcsőben a Gusztáv vonal elleni támadás indul meg. Ebben a két szövetséges hadsereg négy hadteste támad egy időben, egyszerre fejtve ki nyomást a német 10. hadseregre. Ellentétben a korábbi cassinoi csatákkal, amikor csak egyes hadtestek támadtak, amik így nem tudtak kellő erőt kifejteni az áttöréshez. A négy hadtest felvonulásuk és feladatuk szerint nyugatról keletre:

Az amerikai 5. hadsereg alárendeltségében:

  • amerikai II. hadtest (az amerikai 3., 85. és 88. gyalogos hadosztályok) – támadás a 7. számú főút mentén Róma irányába
  • francia expedíciós hadtest (a francia 1. motorizált gyalogos hadosztály, a 2. marokkói gyalogos hadosztály, a 3. algériai gyalogos hadosztály és a 4. marokkói hegyi hadosztály) – támadás a Garigliano folyón keresztül

A brit 8. hadsereg alárendeltségében

  • brit XIII. hadtest (a brit 4. és 78. valamint az indiai 8. gyalogos hadosztályok és a brit 6. páncélos hadosztály) – támadás a Liri-völgy irányába
  • lengyel II. hadtest (a lengyel 3. és 5. gyalogos hadosztályok) – támadás a Cassino városa mögötti hegyek irányába

Az amerikai 5. hadsereg alárendeltségébe tartozik még az anzioi hídfőben harcoló amerikai VI. hadtest, ami az első támadási lépcsőben nem vesz részt. A két hadsereg mögött pedig a kanadai I. hadtest áll tartalékban, hogy egy áttörés esetén bevetve kiterjesszék azt.

Ezzel szemben a német 10. hadsereg az alábbi erőket tudja felvonultatni a teljes Gusztáv vonalon:

  • német XIV. páncélos hadtest (a német 15. páncélgránátos valamint 71. és 94. gyalogos hadosztályok)
  • német LI. hegyi hadtest (a német 1. ejtőernyős-, az 5. hegyi-, a 114. vadász és a 44. Hoch und Deutschmeister birodalmi gránátos hadosztályok)
  • Hauck hadtestcsoport (a német 305. és 334. gyalogos hadosztályok)

A másfél órás tüzérségi előkészítés után egyszerre indul meg a 4 szövetséges hadtest támadása 12-én hajnalban. 


1944. május 12. péntek

Sikerekkel indul a negyedik cassinoi csata

Másfél órás tüzérségi előkészítést követően reggel a szövetséges hadtestek megkezdik negyedik támadásukat a monte cassinói német védelem ellen. A briteknek sikerül átkelnie a Rapido folyón és pontonhidat építeni amin a páncélosaik is át tudnak kelni. A franciáknak szintén jelentős mértékben sikerül előretörni, egyedül az amerikaiak nem érnek el jelentős sikereket.

4,2 hüvelykes brit aknavető
4,2 hüvelykes brit aknavető a csata első napján

A lengyelek a Cassino körüli hegyekben bonyolódnak kegyetlen csatába a német ejtőernyősökkel. Az élen haladó lengyel zászlóaljakat a koncentrált német tüzérségi, aknavető és kézifegyver tűz szinte teljesen megsemmisíti. A hegyeken folytatott harcok első 3 napjában a lengyelek 281 tisztet és 3.503 katonát vesztenek el.

Délután a németek heves ellentámadásokat indítanak az áttörések és a hídfők felszámolására.


Sepoy Kamal Ram kiérdemli a Viktória Keresztet

Sepoy Kamal Ram
Sepoy Kamal Ram

A 19 éves indiai Sepoy Kamal Ram az indiai 8. gyalogos hadosztály 8. ezredének 3. zászlóaljában vesz részt a Cassino körüli harcokban. Még a támadás kezdetén a századát egy 4 géppuskafészekből álló védvonal állítja meg. Önkéntesként jelentkezik, hogy a vonal hátába kerülve egyedül megpróbálja felszámolni azt. Sikerül a védvonalat megkerülve bejutnia a lövészárokba, ahol puskával és bajonettel felszámolja az első géppuskafészket, majd a második felé indul, amit puskával és gránáttal számol fel. Majd látja, hogy egy társa a harmadik felé indul. Csatlakozik hozzá és elhallgattatják azt is. Bátorságával sikerült a kritikus helyzetből kimenteni a századát. Később szintén egyedül számol fel egy német ellenállási pontot, ami szintén megakasztotta az egyik szakasz előrenyomulását.

Hősiességért és bátorságáért felterjesztették a Viktória Keresztre, amit 1944. július 27-én vett át. Szülőfalujában halt meg 1982-ben.


1944. május 13. szombat

Elsüllyed az RO-501 japán tengeralattjáró

Az RO-501 jelű japán tengeralattjárót – ami korábban a német IXC/40 típusú U-1224 jelű tengeralattjáró volt -, a Cape Verde szigeteknél elsüllyeszti az amerikai USS Francis M. Robinson kísérő romboló. A tengeralattjáró 52 fős személyzete és kapitánya Norita Sadatoshi, valamint értékes rakományuk is mind odavesznek. Az RO-501 higanyt, ólmot, acélt, alumíniumot, optikai üveget, valamint a IXC típusú tengeralattjáró és a Me-163 A Komet rakétahajtású vadászgép tervrajzait szállította.

Az RO-501 kihajózik Kielből
Az RO-501 kihajózik Kielből

Az U-1224-et 1943. július 7-én bocsátották vízre, majd a Balti-tengeren japán legénységet képeztek ki rá. 1944. február 15-én hivatalosan adták át a Birodalmi Japán Haditengerészetnek, ahol február 28-án állt hadrendbe RO-501 jellel és Satsuki (Rügyezés hava) 2 néven.   

A USS Francis M. Robinson később a Presidental Unit Citation elismerésben részesült elsüllyesztésért.


1944. május 14. vasárnap

A marokkói goumierek mélyen betörnek a Gusztáv vonalba

A francia expedíciós hadtest marokkói goumierei a Liri-völggyel párhuzamosan a hegyekben mélyen előretörnek és ezzel a német védelmi vonal mögé kerülnek.

Marokkói Goumierek
Marokkói Goumierek

A goumierek a francia gyarmati hadseregben szolgálnak, hegyvidékről származnak és hegyi hadi kiképzést kaptak, ezért remekül alkalmazhatók nehéz hegyi terepen.

Most is olyan terepen jutottak át, amit a németek nem védtek, mivel a nehéz hegyi terepet nem tartották átjárhatónak.


Leutnant August Lambert megkapja a Vaskereszt Lovagkeresztjét

Leutnant August Lambert miután a Krím-félszigeten folytatott légiharcokban megszerzi 90. légigyőzelmét is, megkapja a Vaskereszt Lovagkeresztjét.

Leutnant August Lambert

Lambert a II/Schlachtgeschwader 2 – ami egy csatarepülő osztály – kötelékében a krím-félszigeti védekező harcokban tünteti ki magát. Az osztály Focke-Wulf Fw 190 F-8 csatarepülőivel támogatta a földi csapatok harcát, de mint az egyik legerősebb légi egység a félszigeten, elfogóvadász feladatokat is ellátott és számos légi harcban is részt vett. Összesen 247 db szovjet gépet lőnek le, amiből Lambert eredménye 70 db, amit egy rövid, három hetes időszak alatt ért el.


Az Me 163 első bevetése

Major Wolfgang Späte végrehajtja az első éles harci bevetést az új rakétahajtású Me 163 vadászgéppel. Späte a Luftwaffe 72 légigyőzelmet elért, Lovagkereszttel és a Tölgyfalombokkal kitüntetett pilótája. 1942 tavasza óta vett részt az Me 163 kifejlesztésében az Erprobungskommando 16 (EKdo 16) alakulatnál, ahol 1943. április 17-én repült először a rakétahajtású géppel.

Me-163
Me-163

Az éles bevetésre a Birodalom északi része fölött kerül sor Bad Zwischennahnból startolva. Két amerikai P-47 kísérővadásszal is harcba keveredik, de hajtóműhiba miatt idő előtt vissza kell térnie a bázisra.


1944. május 15. hétfő

Churchill és Eisenhower amerikai csapatokat szemlél meg

Winston Churchill brit miniszterelnök és Dwight Eisenhower az egyesített európai katonai erők főparancsnoka a partraszállásra készülő amerikai csapatokat szemlélnek meg. Egyúttal megtekintik és kipróbálják fegyvereiket és felszerelésüket is.


1944. május 17. szerda

A német ejtőernyősök feladják Cassinot

A lengyel II. hadtest ismét támadást indít a cassinoi német állások ellen. A rohamot heves tüzérségi- és aknavetőtűz előzi meg. A harc most is rendkívül elkeseredett. A német ejtőernyősök jók kiépített állásokban védekeznek. A lengyeleknek kevés fedezéket nyújt a terep és ahol elérik a német állásokat, ott heves közelharcok alakulnak ki.

A német védelmi vonalak a déli olasz fronton
A német védelmi vonalak a déli olasz fronton
forrás: wikipedia

De mivel a francia áttörés a hegyekben egyre mélyebb és a brit 78. gyalogos hadosztály pedig bekerítéssel fenyegeti Cassinot, a német hadvezetés úgy dönt, hogy feladja a város és a környező területet, így megkezdik a védők kivonását. Ezzel elesik a Gusztáv vonal keleti szárnyának és a Liri-völgy védelmének a kulcsa. Ezzel együtt a németek a más szakaszokon harcoló egységeket is megkezdik visszavonni a mögöttes Hitler vonalba.


1944. május 18. csütörtök

A cassinoi apátságot elfoglalja a lengyel II. hadtest

Emil Czech a Hejnał mariackit játssza a győzelem tiszteletére az apátság romjainál
Emil Czech a Hejnał mariackit játssza a győzelem tiszteletére az apátság romjainál

Mivel az egy hete tartó heves szövetséges támadás eredményeként a Gusztáv vonal nyugati szárnya összeomlott, a német védelem a 13 kilométerrel hátrább kiépített Hitler vonalba húzódik vissza. A Liri-völgyben előretörő brit 78. gyalogos hadosztály Cassino városától 3,2 kilométerre nyugatra egyesül a lengyel II. hadtesttel. Még a nap során a 12. podóliai lengyel lovas ezred katonái kitűzik a lengyel zászlót az apátság romjaira, miután előző nap a német ejtőernyősöket visszavonták Cassinoból és a környező területről, valamint az apátságból is. Az apátságban csak azok a német sebesültek maradtak akik nem voltak szállítható állapotban.
Ezzel véget ér a negyedik cassinoi csata. A szövetségeseknek most tovább kell üldöznie a német 10. hadsereget, ami a Hitler vonalba, a következő német védelmi vonalba húzódik vissza.


A négy cassinoi csata mérlege

Amikor 1944. január 17-én a szövetségesek megindították az első támadásukat a Cassino körüli területen kiépített német védelem ellen még nem gondolták, hogy négy csatára és négy hónapra lesz szükségük az áttörésre. A Gusztáv védelmi vonal nehéz diónak bizonyult.
A vonalat a németek nagy szakértelemmel, a terep adta lehetőségeket maximálisan kihasználva alakították ki. Elegendő idejük is volt rá, mivel az amerikai 5. és a brit 8. hadseregek csak hosszasan, halogató harcokkal lassítva érték el azt. Ekkorra már ki is fáradtak, szükségük volt a pihenésre, feltöltésre, utánpótlásra.
Nemcsak a védelmi vonal, hanem annak védői is jól felkészültek. A kulcsfontosságú Monte Cassinot és később a cassinoi apátságot védő német 1. ejtőernyős hadosztály nagyon kemény ellenfélnek bizonyult. A szövetségesektől meg is kapták a „zöld ördögök” jelzőt.
A szövetségesek az első három csatában mindig más irányból, más módon és más, csak egy hadtest méretű egységgel kísérelték meg az áttörést. De ez nem vezetett sikerre, a szívós német védelmen nem tudtak rést ütni.

Csak a negyedik csata hozta meg az áhított eredményt, az áttörést, de ehhez heteken át tartó felkészülésre és négy hadtest összehangolt, egyidejű, több irányú támadására volt szükség.

A négy csatában a németek nagyságrendileg 20.000, míg a szövetségesek 55.000 főt vesztettek halottakban, eltűntekben és sebesültekben.
A civil lakosság is nagy árat fizetett a csaták miatt. A térség elnéptelenedett, a falvak romokban álltak. A francia gyarmati marokkói csapatok, a goumierek sok atrocitást követtek el a lakossággal szemben. Még szó is született az általuk elkövetett erőszakokra, rablásokra a „marocchinate”, vagyis „marokkóizált”-nak nevezték azokat akik áldozatul estek nekik.


1944. május 19. péntek

Az 5. és 8. hadseregek felkészülnek a Hitler vonal elleni támadásra

Miután az amerikai 5. és a brit 8. hadseregek egy hetes harc árán áttörték a Gusztáv vonal nyugati szárnyát, megpróbálják a mögötte kiépített Hitler vonalat menetből áttörni. Nem járnak sikerrel, mert az élen harcoló egységek már kimerültek és némelyik szétzilált is, valamint még nem tudták teljes haderejüket átjuttatni a megnyitott folyosókon. Ezért úgy döntenek először rendezik soraikat, de az napokba telik míg a 20.000 járműből és 2.000 páncélosból álló haderejüket teljesen felfejlesztik a támadáshoz.

Fejdísz Hadművelet

Időközben a Hitler vonalat Adolf Hitler utasítására Senger vonalra nevezik át, hogy áttörése esetén ne legyen szimbolikus jelentősége.


Egy Berlin felett szerencsétlenül járt B-17 bombázó

A Berlin elleni nappali légitámadás során a Miss Donna Mae II nevű B-17G típusú bombázó a bombavetés közben egy másik gép alá sodródik, és az abból vetett bombák útjába kerül. Az első bomba leszakítja a baloldali vízszintes vezérsíkját, amitől a gép zuhanni kezd, majd dugóhúzóba kerül amiből a pilótáknak nem sikerül kihozni a gépet. A bombázó végül a földbe csapódik. 11 fős legénységéből senki sem éli túl a balesetet.

Miss Donna Mae II B-17G baleset
Az esetről készített fényképek animációba összeállítva

1944. május 20. szombat

A lengyel ellenállás értékes zsákmányt szerez

A lengyel ellenállásnak sikerül zsákmányolnia egy A4 (V2) típusú német rakétát.

Mióta a németek a lengyelországi Blizaban egy rakétakísérleti-telepet hoztak létre, azóta próbál az ellenállás egy példányt megszerezni belőle. A telep környékén megfigyelő csoportokat állítottak fel, amiknek a kísérletek során lezuhant rakétákat kellett megtalálnia, hamarabb mint ahogy a németek ráakadnának.

A4 rakéta kísérleti indítása
A4 rakéta kísérleti indítása

Most sikerül egy, a Varsótól 130 kilométerre keletre a Bug folyó partján becsapódott rakétát megszerezniük. Még a németek érkezése előtt rátalálnak félig a sárba fúródva. Gyorsan bentebb ássák és betemetik. Csak később térnek vissza érte, hogy a lényegi részeket kiszereljék belőle, amiket azután a RAF egy DC-3 Dakota gépe szállít Angliába.


Oldalak: 1 2 3