1939 – október

1939. október 1. vasárnap


Adolf Galland megkapja az Első és Másodosztályú Vaskereszteket is a lengyel harcokban nyújtott teljesítményéért, valamint előléptetik Hauptmanná.

Galeazzo Ciano, olasz külügyminiszter Berlinben találkozik Adolf Hitlerrel.

Hadrendbe áll a HMS Rawalpindi felfegyverzett utasszállító hajó.

A birodalmi építkezéseket lebonyolító Organisation Todt (OT) megkezdi két új Führer-bunker, a 275 négyzetméteres fekete-erdei „Tannenberg” és a 285 négyzetméteres Rajna-vidéki „Waldwiese” kódnevű komplexumok építését. A két létesítményt 1940. július 10-én adják át.

1939. október 2. hétfő


Hadrendbe áll a USS Searaven (SS-196), Sargo osztályú, 1.450 tonnás tengeralattjáró.

1939. október 5. csütörtök


A Wehrmacht győzelmi felvonulást tart Varsóban.

A Szovjetunió kényszeríti Lettországot, hogy az engedélyezze, hogy szovjet hadihajók állomásozzanak kikötőiben.

1939. október 6. péntek


Adolf Hitler békeajánlatot tesz.

1939. október 7. szombat


Édouard Daladier elutasítja Adolf Hitler előző napi békeajánlatát.

A Wehrmacht jelenti Adolf Hitlernek, hogy nem áll rendelkezésére elegendő hadianyag, lőszer és üzemanyag egy közeljövőben megindítandó nyugat-európai háborúhoz.

Adolf Hitler Heinrich Himmlert jelöli ki a német faj védelméért felelős birodalmi biztosnak, egyúttal utasítja, hogy deportáljon minden zsidót a Német Birodalomból a keleti területekre, ahol most került 2 millió lengyel zsidó német fennhatóság alá.

1939.október 8. vasárnap


A Köln könnyűcirkáló kihajózik őrjáratra az Északi-tengerre.

Piotrkowban felállítják az első lengyelországi zsidó gettót.

1939. október 9. hétfő


Finnország mozgósítja hadseregét.

Adolf Hitler kiadja a 6. számú Führer utasítást (Führer-Anweisung N°6), amiben elrendeli a németalföldi államok és Franciaország megtámadását. Az utasítás még nem tartalmaz konkrét dátumot a hadműveletek megkezdésére vonatkozóan, de nemsokkal később 1939. október 25-ét jelöli ki arra. A német vezérkar figyelmezteti őt, hogy ez egy teljesíthetetlen időpont, mert a haderőt még fel kell vonultatni a nyugati határhoz, a sérült harceszközöket ki kell javítani, a megfogyatkozott lőszerkészleteket fel kell tölteni. Ezért a támadást többször elhalasztja, először 1939. november 12-re, majd november 19-re, végül határozatlan időre. Majd a tél közeledte és a finn-szovjet háború kitörése miatt már nem lesz sürgető a hadművelet megkezdése.

1939. október 10. kedd


Megkezdődik az osztrák és cseh-morva protektorátusi zsidók Lengyelországba deportálása.

Litvánia egyezményt köt a Szovjetunióval, aminek értelmében szovjet katonai alakulatok állomásozhatnak az országban.

1939. október 11. szerda


A Szovjetunió követeli Finnországtól, hogy az járuljon hozzá, hogy a szovjetek katonai légibázisokat üzemeltethessenek az országban és mindemellett a finnek Leningrád körüli területeket is adjanak át nekik. Finnország elutasítja a követelést. Ezután a helyzet feszültté válik a két ország között és a párbeszéd megszakad.

1939. október 12. csütörtök


A német U-48 tengeralattjáró elsüllyeszti a francia Emile Miguet tankert és a brit Heronspool gőzőst.

Megérkeznek Lengyelországba az első Ausztriából és Cseh-Morva Protektorátusból deportált zsidók.

Fedor von Bock lesz a német B Hadseregcsoport (Heeresgruppe B) parancsnoka.

Hans Frank lesz a Lengyel Főkormányzóság (Generalgouvernement) főkormányzója.

Neville Chamberlain brit miniszterelnök elutasítja Adolf Hitler 1939. október 6-i békeajánlatát.

1939. október 13. péntek


A Deutschland páncéloscirkáló Új-Fundlandtól 700 kilométerre keletre elsüllyeszti a norvég Lorentz W. Hansen gőzöst.

1939. október 14. szombat


Az U-47 Scapa Flow-ban elsüllyeszti a HMS Royal Oak csatahajót.

1939. október 17. kedd


Hadrendbe áll a HMS Tribune (N 76) T osztályú 1.000 tonnás brit tengeralattjáró.

Német bombázók hajtanak végre támadást a Scapa Flow-i brit haditengerészeti bázis ellen.

1939. október 18. szerda


A finn, norvég és svéd állami vezetők tanácskozáson vitatják meg a Finnország és a Szovjetunió között kialakult helyzetet. Ezzel egy időben a németek üzenetben közlik Svédországgal, hogy egy esetleges finn-szovjet konfliktusban semlegesek maradnak és ezt tanácsolják a svédeknek is.

A brit HMS California felfegyverzett kereskedelmi hajó a Dán-szorosban elfogja a német Borkum kereskedelmi hajót.

Adolf Hitler elrendeli a Szovjetunió elleni haditervek kidolgozását.

1939. október 20. péntek


Maximilian von Weichs lesz a német 2. Hadsereg parancsnoka.

1939. október 22. vasárnap


A Gallup közvélemény kutató közzé tesz az amerikai lakosság véleményét az európai háborúval kapcsolatban: 95% ellenzi a háborúba való bekapcsolódást; 62% támogatja, hogy az Egyesült Államok más módon segítse a Szövetségeseket, leginkább fegyver, acél, és hasonló eszközök és alapanyagok szállításával.

Joseph Göbbels bejelenti, hogy a brit SS Athenia személyszállító gőzőst a britek süllyesztették el Winston Churchill utasítására, hogy ezzel vegyék rá az Egyesült Államokat a Szövetségesekhez való csatlakozáshoz. (A brit gőzőst valójában a német U-30 süllyesztette el 1939. szeptember 3-án.)

A Szovjetunió által megszállt lengyel területen bevonják a lengyel valutát, és helyette a szovjet rubel lesz a hivatalos fizetőeszköz. Eközben megkezdődik a lengyel üzemek lebontása és a Szovjetunióba szállítása.

1939. október 23. hétfő


A Yucatan-csatornánál a brit HMS Orion könnyűcirkáló és a kanadai HMCS Saquenay romboló elfogja a német Emmy Friedrich tankert, aminek legénysége inkább elsüllyeszti a hajót, mintsem az zsákmány legyen.

1939. október 24. kedd


A német U-37 tengeralattjáró Gibraltárnál elsüllyeszti a brit Menin Ridge és Ledbury gőzösöket.

A japán Mitsubishi átadja az A6M Zero vadászgép második prototípusát is tesztelésre a japán birodalmi haditengerészetnek.

1939. október 26. csütörtök


Jozef Tiso lesz a Szlovák Köztársaság elnöke.

A német hatóságok minden 14 és 60 év közötti lengyel zsidót munkaszolgálatra köteleznek.

1939. október 27. péntek


Heinz Guderian megkapja a Vaskereszt Lovagkeresztje kitüntetést.

1939. október 29. vasárnap


Brit 602. és 603. repülőszázadok (No. 602, No. 603 Squadron) lelövik az első német repülőgépet Nagy-Britannia légterében, egy He 111 bombázót Skócia fölött. A német gép négy fős személyzetéből ketten élik túl a támadást, ők hadifogságba kerülnek a háború végéig.

1939. október 30. hétfő


A német U-56 tengeralattjáró megtorpedózza a brit HMS Nelson (28) csatahajót. A kilőtt három torpedóból kettő eltalálja a brit hadihajót, de mindkettő besül és nem robban fel.