1944 – március

1944 – március

1944. március 12. vasárnap

Egmont Prinz zur Lippe-Weißenfeld balesetben meghal

A Luftwaffe 51 légigyőzelmet elért éjszakai vadászpilótája, Egmont Prinz zur Lippe-Weißenfeld légibalesetben életét veszti egy rutin repülés során. Parchim-ból repült Athies-sons-Laonba két fős személyzetével, Oberfeldwebel Josef Renetteel és Unteroffizier Kurt Röberrel, amikor Bf-110 G-4 típusú gépükkel az alacsony felhőzet és a hóvihar miatt St. Hubert közelében az Ardennek hegyeibe csapódtak. A teljesen kiégett roncsot másnap találják meg.
A hollandiai Ysselsteynben temetik el, a Luftwaffe 83 légigyőzelmet elért éjszakai vadászpilótája, Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein mellé.


1944. március 14. kedd

Az 1944. március havi események az anzioi hídfőben

Miután másfél hónapos kimerítő harc során sem tudtak a szövetségesek a partraszállás után kitörni a hídfőből, a németek pedig nem tudták őket a tengerbe szorítani, mindkét fél védekező állást vett fel. Márciusban a harccselekményeket az agresszív őrjáratozások és a tüzérségi párbajok jelentik.

A német védelmi vonalak  Olaszország déli részén
forrás: wikipedia

A harcoló felek a tavasz beköszöntére várnak és addig is saját vonalaik és csapataik erősségét növelik. Albert Kesselring elrendeli a Caesar C védelmivonal kiépítését, ami a Tevere (Tiberis) folyó deltájától kezdődik és Rómától délre halad keresztül a szárazföldön egészen Pescaraig. Szükség esetén ebbe a védelmi vonalba tud majd a német 10. és 14 hadsereg visszavonulni a Gusztáv vonalból. A hónapban a szövetséges hídfőbe érkezik az amerikai 34. gyalogos hadosztály. Eközben a vezérkar a májusra tervezett kitörés, az Operation Diadem (Fejdísz Hadművelet) tervét készíti elő.


1944. március 15. szerda

Megkezdődik a harmadik cassinoi csata

A támadás terve szerint február 24-én a brit 8. hadsereg új-zélandi hadtestének kell két irányú, párhuzamos támadást végrehajtania északról a bal szárnyon Cassino megerősített városa ellen, míg a jobbon a Monostor hegy felé. Végül ki kell jutniuk a Liri-völgybe, ahol a február végén a hadtesthez csatolt brit 78. gyalogos hadosztály miután átkelt a Rapido folyón Cassino előtt, megkezdi előrenyomulását Róma felé.

A 3. csata terve
forrás: wikipedia

A terv szerint ezek végrehajtásához három egymást követő jó időjárású napnak kell lennie, hogy a támogató erős légi és szárazföldi bombázásokat végre tudják hajtani. De a téli időjárás nem akart megváltozni, így a támadó csapatoknak közel három hetet kellett fagyos állásaikban eltölteniük míg alkalmassá nem váltak a körülmények a támadás megkezdéséhez. További problémát jelentett, hogy a brit 2. új-zélandi gyalogos hadosztály parancsnoka Kippenberger dandártábornok aknára lépett és elvesztette mindkét lábát. A helyére Graham Parkinson dandártábornok került.

A támadást három és fél órás tüzérségi előkészítés előzi meg, amiben 746 db tüzérségi eszköz 750 tonna gránátot lő ki a célterületre, amit direkt nagy szórással vesznek tűz alá. A gránátok csak kevesebb mint 50%-a csapódik be a cél másfél kilométeres körzetében és csak 8%-a 900 méteren belül.

A bal szárnyon ezzel a módszerrel sikerül a várost védő 300 német ejtőernyős felét megölniük. Ennek ellenére a védelem gyorsabban újraszerveződik mint azt várták. Ráadásul lassan megy a felfejlődés, a támadó páncélosok nehezen haladnak a bombatölcsérek miatt, az eső is elered, amitől azok megtelnek vízzel. A komminikációs eszközök is nehezen működnek az esős időben. Így nem sikerült érdemi előrehaladást elérniük, ráadásul este a felhők még a holdfényt is eltakarják, így megnehezítve ezzel a tájékozódást.

A jobb szárnyon az új-zélandiaknak sikerül elfoglalniuk a Kastély-hegyet és a 165. számú magaslatot, az 1/9. gurkha lövészeknek pedig a 435. számú magaslatot, de az 1/6. rajputana lövészeket visszaverik a 236. számú magaslattól.


1944. március 17, péntek

Az 1. páncélos hadsereget a bekerítés fenyegeti

A keleti front 1944. tavaszán
forrás: wikipedia

Az ukrajnában harcoló német 1. páncélos hadsereget az a veszély fenyegeti, hogy a szovjet 1. és 2. ukrán frontok egyesített erővel bekerítik. A két ukrán front a korszuny-cserkaszii katlancsata után, március elején folytatja előrenyomulását nyugat felé, az uman-botoszányi és proszkurov-csernovcsi hadműveletek keretében. Sikerül mélyen betörniük a német Dél Hadseregcsoport vonalaiba, majdnem kettévágva azt, és ezzel az 1. páncélos hadsereget majdnem bekerítve.


1944. március 18. szombat

Horthy Miklós Salzburgban találkozik Adolf Hitlerrel

Horthy kormányzó még március 15-én kapott meghívást Jagow nagykövettől, hogy találkozzon Hitlerrel, és megbeszéljék a magyar csapatok helyzetét a keleti fronton.

A kormányzó Turán nevű különvonata reggel érkezik meg Salzburgba. A megbeszélésen magyar részről Horthy mellett Csatay Lajos honvédelmi miniszter, Szombathelyi Ferenc vezérezredes a Honvéd Vezérkar főnöke és Ghyczy Jenő külügyminiszter vesz részt. A német oldalról Adolf Hitler, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Kurt Zeitzler, Walter Warlimont, Joachim von Ribbentrop, Heinrich Himmler és Martin Bormann. 

Az eredménytelen tárgyalásokat követően Hitler 17 órakor kiadja a parancsot a Margarethe I. hadművelet végrehajtására.

A német csapatok kirakodása 22 órakor kezdődik meg Bicskén és Ceglédbercelnél.


1944. március 19. vasárnap

A Magyar Királyság megszállása

Hajnali 4.00-kor a kijelölt német egységek megkezdik az Unternehmen Margarethe I. végrehajtását, a Magyar Királyság megszállását. Ezek a haderők már a határ mellett tartózkodtak, mivel korábban, áthaladó vagy más irányba tartó csapatoknak álcázva már elfoglalták megindulási helyeiket.

A megszálló haderőt az alábbi négy hadtest alkotta:

  • A XXII. hegyi hadtest déli irányból támad szerb területről kiindulva, ahol korábban már részt vett a Tito partizánjai elleni Cannae hadművelet előkészítésében, így nem volt feltűnő a határ közelében való megjelenése. A hadtestet három harccsoportra osztották (Hildebrandt, Brauner, Streckenbach). Feladatuk Szeged, Kecskemét, Baja, Dunaföldvár irányokban Budapest felé törni, miközben a Tisza és Dráva hidakat, közlekedési csomópontokat el kell foglalniuk, a magyar helyőrségeket, reptereket pedig semlegesíteniük kell.
  • A LXIX. különleges hadtest délnyugati irányból támad horvát területről kiindulva két harccsoportba (Stettner, Zwade) osztva. Feladtuk Pécs, Kaposvár irányokban Székesfehérvár felé törni, miközben a Dráva hidakat, közlekedési csomópontokat el kell foglalniuk, a magyar helyőrségeket, reptereket pedig semlegesíteniük kell.
  • Az LVIII. tartalék páncélos hadtest északnyugati irányból osztrák területről kiindulva támad. Erőit a Panzer Lehr-Division és a 16. SS-Panzergrenadier-Division “Reichsführer-SS” hadosztályok köré szervezve két harccsoportba osztják. Feladtuk Győr, Komárom, Sopron, Veszprém irányokban Budapest felé törni, miközben biztosítaniuk kell a Bakony, Pápa, Tata, Bánhida és Budapest körüli ipari térségeket, a magyar helyőrségeket, reptereket pedig semlegesíteniük kell.
  • A LXXVIII. különleges hadtest északi irányból támad szlovák területről kiindulva. Mivel a szlovák kormánynak nem volt tudomása a hadműveletről, így hogy ne legyen gyanús, csak délben indult meg a hadtest. Feladata a Miskolc körüli ipari körzet biztosítása, Budapest keleti részének elfoglalása, és minden keleti irányba történő mozgás megakadályozása.

A királyság fennmaradó keleti részét a németek nem tervezik elfoglalni. 

A hadtestek megindulásával egy időben német ejtőernyősök szállnak le Ferihegyen és más reptereken. Elfoglalják a közlekedési csomópontokat, postákat, telefonközpontokat.

12 órával később a Magyar Királyság megszállása be is fejeződik.

Magyar részről ellenállásra nem kerül sor, eltekintve néhány helyi jelentőségű eseménytől.
2 óra 15 perckor Linzben, az Adolf Hitlerrel történt előző napi megbeszélésről hazafelé tartó Horthy kormányzótól Jagow nagykövet elbúcsúzik és bemutatja utódját, Edmund Veesenmayert az új nagykövetet és teljhatalmú megbízottat. A különvonatot a németek biztonsági okokra való hivatkozással visszatartják.
3 órakor Szombathelyi Ferenc Vezérezredes a Honvéd Vezérkar Főnöke üzenetet küld, miszerint a németek nem ellenséges szándékkal jönnek és őket barátilag kell fogadni.
10 órakor Horthy kormányzó különvonata megérkezik a Kelenföldi pályaudvarra, ahol már német díszszázad várja.
12 óra 45 perckor Kállay Miklós bejelenti kormánya lemondását.
13 órakor Veesenmayer táviratot küld Berlinbe: “Zökkenőmentes utazás után ma 11 órakor Pestre érkeztem és az ügyek intézését átvettem. Budapest városképe nyugodt… A kormány átalakítása folyamatban van…”


Újabb sikertelen támadások Cassino városa és a monostor ellen

Az új-zélandi hadtest egyszerre szeretne meglepetésszerű támadást indítani Cassino városa és a monostor ellen. Az apátság elleni támadásban bevetik a brit 20. harckocsi dandárt is, aminek Caira irányából kell az Albaneta major irányába támadnia majd tovább a monostor felé.

Német ejtőernyősök és egy StuG III rohamlöveg Cassino városában

De a támadási tervüket keresztül húzza a német 1. ejtőernyős hadosztály nem várt heves támadása a monostor irányából a Kastély-domb felé. Így meghiúsul a monostor elleni támadás, valamint a gyalogsági fedezet nélkül maradt valamennyi harckocsit megsemmisítik a németek.

A város elleni támadás sem jár sok sikerrel, valamint a német ejtőernyősök megerősítik állásaikat a Kastély-domb körül, ami a további szövetséges előretörés útjába áll.


Oldalak: 1 2 3