1940. január


1940. január 1. hétfő

A német U-58 tengeralattjáró Skócia partjainál elsüllyeszti a svéd Lars Magnus Trozelli teherhajót.


A finn 9. hadosztály 1.000 katonája Eino Lassila parancsnoksága alatt megközelíti a beásott szovjet 44. hadosztályt és felkészül annak megtámadására.


1940. január 2. kedd

Galeazzo Ciano olasz külügyminiszter titkos üzenetet küld Belgiumba és Hollandiába, amiben a közelgő német támadásra figyelmeztet. A német hírszerzés elfogja az üzenetet.


Hajnalban a finn 9. hadosztály 1.000 katonája támadást indít a Raate úton beásott szovjet 44. hadosztály ellen. Reggel a szovjetek harckocsikkal végrehajtott ellenlökését a finnek két Bofors páncéltörő ágyú segítségével megállítják.


1940. január 3. szerda

Aknára fut és elsüllyed a szovjet S-2 tengeralattjáró az Åland-tengeren.


Patthelyzet alakul ki a finn 9. hadosztály egységei és a szovjet 44. hadosztály között. A finnek a szovjet tábori konyhákat és tábortüzeket lövik, hogy éhesen és fázósan tartsák a szovjeteket.


1940. január 4. csütörtök

Hadrendbe áll a brit HMS Mauritius (80) Crown Colony osztályú könnyűcirkáló.


1940. január 5. péntek

A finnek továbbra sem tudják áttörni a szovjet 44. hadosztály állásait, akik keményen védekeznek és komoly veszteséget okoznak a támadóknak. Viszont a szovjetek között egyre több a fagyási sérült és a sebesültjeik között az üszkösödés.


A Német Birodalom megtiltja a Finnországnak segítségül szánt bárminemű szállítmánynak az országon történő áthaladását.


Nagy-Britannia diplomáciai üzenetben kéri Norvégiát, hogy hadihajókat küldhessen norvég vizekre, hogy megvédhessék teherhajóikat a német hadihajóktól. Az üzenetet tájékoztatásul Svédországnak is megküldik. A britek titokban szárazföldi egységeket is behajóznának, akik szükség esetén beavatkozhatnának a finnek oldalán a szovjetek elleni harcba.


Az első Finnországba induló norvég önkéntesek hajóra szállnak Oslóban, az első svédek pedig meg is érkeznek Finnországba. A Szovjetunió emiatt a semlegességük feladásával vádolja mind a norvégokat és a svédeket, mert engedik állampolgáraiknak, hogy önként csatlakozzanak a finnekhez.


1940. január 6. szombat

A Raate úton a finneknek sikerül a beásott szovjet hadoszlopba több helyen is betörniük és feldarabolniuk azt. A szovjet hadrend megbomlik, a katonák kezdenek elmenekülni harcálláspontjaikról. A helyzet tarthatatlansága miatt a hadosztály parancsnok elrendeli az általános visszavonulást.


Adolf Hitler tavaszig elhalasztja a Franciaország és a németalföldi államok elleni háború megindítását.


A szovjet vádakra válaszul a norvégok és a svédek elutasítják az előző napi brit kérést, ezzel bizonyítva semlegességüket.


1940. január 7. vasárnap

A Helgoland-szigetnél német aknaszedő hadihajók elsüllyesztik a brit HMS Seahorse (98S) tengeralattjárót, aminek teljes, 36 fős legénysége életét veszti. Szintén ugyanitt süllyeszti el a három német hadihajó a HMS Undine (48N) tengeralattjárót. Ennek legénysége kijut a hajóból és hadifogságba esik.


1940. január 8. hétfő

Nagy-Britanniában a cukor heti fejadagja 112 gramm (4 uncia), a szalonnáé 336 gramm (12 uncia) lesz.


Véget ér a Raate úti csata a finn 9. és a szovjet 44. hadosztály között. A finnek vesztesége 2.700 fő. A szovjet hadosztály megsemmisül, 10-15.000 fő hal meg és 1.000 esik hadifogságba. Nagyjából 700 túlélő jut vissza a saját vonalaikig, ahol az NKVD tisztek lövik agyon őket a visszavonulás miatt. A finnek 4.822 db puskát, 106 db géppuskát, 190 db könnyűgéppuskát, 43 db harckocsit, 71 db tábori ágyút, 29 db páncéltörő ágyút, 260 db tehergépkocsit, 20 tüzérségi vontatót és 1.170 lovat zsákmányolnak.


1940. január 9. kedd

A Helgoland-szigetnél a brit HMS Starfish (19S) tengeralattjáró megtorpedózza a német M-7 aknaszedőt, de nem találja el. Erre a német hajó mélységi töltetekkel válaszol, amik megrongálják a brit tengeralattjárót, aminek végül a felszínre kell emelkednie és meg kell adnia magát. Néhány napon belül ez már a harmadik brit tengeralattjáró veszteség a térségben, ezért a brit haditengerészet felfüggeszti itt a további bevetéseket.


Skócia partjainál a német U-19 tengeralattjáró elsüllyeszti a norvég Manx teherhajót.


Anglia délkeleti részén, Ramsgate közelében aknára fut a brit SS Dunbar Castle személyszállító hajó. Legalább 150-en vesztik életüket, de több mint 200-an túlélik a hajó elsüllyedését.


Oldalak: 1 2 3