1939. szeptember

1939. szeptember

1939. szeptember 20. szerda

Hadrendbe áll a Blücher nehézcirkáló.


Werner Mölders megszerzi első légigyőzelmét a lengyelországi háborúban.


Skócia partjainál a brit HMS Furtune, HMS Faulknor és HMS Forester rombolók mélységi töltetekkel megrongálják és a felszínre kényszerítik a német U-27 tengeralattjárót, aminek 38 fős legénysége hadifogságba esik, a tengeralattjáró pedig végül elsüllyed.


A brit légierő a RAF és a Luftwaffe először csap össze történetében. Erre a német-francia határ fölött kerül sor. A britek kettő, a németek egy gépet vesztenek.


A végéhez közeledik a bzurai csata, a legmakacsabb lengyel ellenállási pontok még kitartanak.


1939. szeptember 21. csütörtök

A lengyel Déli Hadsereg 60.000 túlélője megadja magát Tomaszov és Zamosz térségében.


Reinhard Heydrich elrendeli a zsidó gettók felállítását Lengyelország minden nagyobb, jó vasúti elérhetőséggel rendelkező városában. Egyúttal az Einsatzgruppen felállítását is elrendeli.


Fasiszta merénylők végeznek Armand Calinescu román miniszterelnökkel, a lengyelek iránti szimpátiája miatt.


1939. szeptember 22. péntek

Életét veszti a Lengyelország elleni hadművelet alapjait kidolgozó Generaloberst von Fritsch

Varsó Praga városrészében halálosan megsebesül Generaloberst Werner Thomas Ludwig Freiherr von Fritsch, a Lengyelország elleni hadművelet, a Fall Weiss (Fehér Terv) alapjait kidolgozó tábornok.

Werner von Fritsch
Werner von Fritsch

Varsót ekkor már két hete bekerítette a német hadsereg, amit először csak folyamatosan bombázott, de most már tart a főváros szárazföldi ostroma is. Von Fritsch a 12. tüzér ezred tiszteletbeli ezredeseként vesz részt a hadműveletben. Halálát segédtisztje, Leutnant Rosenhagen jelentésében így írja le:

…ebben a pillanatban a Generaloberst bal combját egy lövedék találta le, ami átszakította az artériáját. Azonnal összeesett. Mielőtt kioldhattam volna a derékszíját, a Generaloberst azt mondta: „Kérem, hagyja.”, majd elvesztette az eszméletét és meghalt, alig egy perccel a lövés után.

Von Fritsch a második német tábornok aki életét veszti a lengyel hadjáratban von Roetting után, aki szeptember 10-én esett le.

Négy nappal később, szeptember 26-án Berlinben, teljes állami tiszteletadással temetik el az Invalidenfriedhofban (Invalidus Temető), ami hagyományosan a kiemelkedő porosz és német katonák nyughelye.

von Fritsch koporsója a ravatalon
von Fritsch koporsója a ravatalon
Tisztelgők a ravatal előtt
Tisztelgők a ravatal előtt

Von Fritsch 1880. augusztus 4-én született Benrathban. 18 évesen lép be a Birodalmi Hadseregbe (Reichsheer). Kiváló katonai képességei hamar megmutatkoznak és 21 évesen tiszti akadémiába vezényelik. 1911-ben avatják tisztté és a vezérkarhoz osztják be, ahol az első világháború során is szolgál. A Weimari Köztársaság idején továbbra is a hadsereg (Reichswehr) kötelékében marad. Hamar megmutatkoznak nacionalista, militarista és rasszista nézetei. A világháború utáni években többször fejezi ki reményét egy katonai puccs iránt, ami megvédené a német népet „a demokratáktól, a pacifistáktól, a zsidóktól, a feketéktől, a franciáktól, vagy bárkitől aki el akarja pusztítani a Német Birodalmat„. Részt vesz a német hadsereg titkos újrafelfegyverzésében és 1928-ban megkezdi kidolgozni Lengyelország lerohanásának a tervét, amit később már nem ő fejez be, de az alapelveket ő határozza meg.

von Fritsch (balról a harmadik) Adolf Hitler előtt
von Fritsch (balról a harmadik) Adolf Hitler előtt

Lelkesen támogatja a náci pártot annak 1933-as hatalomra kerülésekor, főleg az antiszemitizmussal ért egyet. Mivel Adolf Hitler lelkes nemzetiszocialistának tartja, Werner von Blomberg védelmi miniszter pedig kiváló szakértőnek, ezért 1934. februárjában a német szárazföldi hadsereg vezérkari főnökének nevezik ki. Tevékenyen kiveszi a részét a hadsereg zsidóktól való megtisztításában. Mindig is a hadsereg felsőbbrendűségét hangsúlyozza, ezért nem nézi jó szemmel az SS felemelkedését, de a Szovjetunió elleni háborús tervekkel sem ért egyet. Nézeteivel sok ellenséget szerez magának, akik így szeretnék eltávolítani posztjáról.

1936-os nürnbergi Wehrmacht Napja gyűlés
von Fritsch (középen) az 1936-os nürnbergi Wehrmacht Napja gyűlésen

1937-ben Heinrich Himmler SS Birodalmi Vezető és Hermann Göring a légierő parancsnoka homoszexualitással vádolja meg. Von Fritsch nem nős, sosem voltak nőügyei, minden idejét és erejét katonai karrierjére fordítja. 1938. február 4-én mégis lemondani kényszerül beosztásáról és becsületbíróság elé állítják, ami ugyan március 18-án felmenti, de a nevét már így is sikerült besározni és tekintélyét megtépázni. A történtek ellenére továbbra is lojális marad a náci párthoz, mivel még mindig tart egy a Német Birodalom elleni nemzetközi zsidó összeesküvéstől.

A Lengyelország elleni háború kitörése előtt visszahívják az aktív szolgálatba, és azt a feladatot kapja, hogy mint a 12. tüzér ezred tiszteletbeli ezredese a frontvonalakat járva felügyelje a hadműveletet. Tábornokként ez rendkívül méltatlan feladatot és beosztást jelent számára, már majdhogynem sértést. De így legalább megkaphatta a számára egyetlen elfogadható halált, a harctéri halált. 


Lengyel vereséggel véget ér a bzurai csata, ahol először a lengyel haderő próbálta Varsótól nyugatra bekeríteni a német haderőt, de a kezdeti sikereik után fordult a kocka. A németeknek sikerült kitörniük és bekeríteniük a lengyel haderőt, amit utána heves katlancsatában folyamatosan felmorzsoltak. A lengyel egységek sorban adták meg magukat és most az utolsó ellenállók is leteszik a fegyvert.


Lvovnál 210.000 lengyel katona teszi le a fegyvert a szovjet csapatok előtt. Az NKVD azonnal megkezdi a tisztek kiválogatását és deportálását.


A német és szovjet megszálló erők győzelmi felvonulást tartanak a lengyel Breszt-Litovszkban

Heinz Guderian Tábornok XIX. hadteste 1939. szeptember 13-án éri el Breszt városát, amit szeptember 17-re vesz be. Bosszússágára parancsot kap a város szeptember 22-ig történő elhagyására és a Bug folyó nyugati partjára történő visszavonulásra, mert a terület a Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradékában elfogadottak szerint szovjet fennhatóság alá kerül.

Szeptember 20-án a szovjet 29. harckocsi dandár eléri Guderian hadtestének előőrseit. Szemjon Krivosejn a szovjet dandár parancsnoka barátilag fogadja őket, és üdvözletét küldi a német tábornoknak, valamint tudatja, hogy két nap múlva fog bevonulni a városba. Szeptember 22-én német küldöttség üdvözli Krivosejnt, aki felajánlja, hogy szívesen tenné tiszteletét Guderiannal, amit a németek elfogadnak.

Szovjet T-26 típusú harckocsi vonul el egy német motorkerékpáros egység mellett
Szovjet T-26 típusú harckocsi vonul el egy német motorkerékpáros egység mellett

A két parancsnok találkozáskor Guderian javasolja, hogy tartsanak egy közös katonai győzelmi parádét, amit Krivosejn feltételekkel ugyan, de elfogad. Mivel a németek már jó néhány napja a városban állomásoznak és ezért kipihentek és tiszták, míg a szovjet egységek hosszú meneten vannak túl és ezért koszosak és kimerültek, nem szeretné ha ez a különbség rossz színben tüntetné fel a Vörös Hadsereget. Ezért csak egyes egységeinek engedélyezi a parádén való részvételt.

A felvonulás délután 4 órakor kezdődik és az egységek elvonulnak a két parancsnok előtt. A németek ezzel megkezdik a kivonulást a városból, míg a szovjetek a bevonulást. Ezt követően lobogót cserélnek miközben a német és a szovjet himnusz szól, majd barátságban elválnak.


Nagy-Britanniában az üzemanyagra bevezetik a jegyrendszert. Egy automobilra havi 20 gallon üzemanyagot lehet igényelni.


1939. szeptember 23. szombat

A német rendőrség megkezdi a rádiók elkobzását a zsidó lakosságtól.


A francia Émile Bertin könnyűcirkáló fedélzetén 57 tonna arannyal – a lengyel aranytartalékkal – kiköt Libanonban.


1939. szeptember 24. vasárnap

Véget ér Adolf Hitler egy hetes danzigi látogatása

Adolf Hitler kíséretével együtt 1939. szeptember 18-án érkezett Danzig Szabad Városába, hogy megtekintse a frissen a birodalomhoz csatolt területet és a csaták helyszíneit. A Danzigi-öböl partján fekvő hangulatos üdülőváros, Zoppot (ma Sopot) elegáns szállodájában a Casino Hotelben rendezik be szállását.

Adolf Hitler Danzigban
„Danzig köszönti Führerét”

Danzigba szeptember 19-én látogat el, ahol ünneplő és éljenző tömeg fogadja és sorakozik fel útvonala mentén a virágokkal és horogkeresztes zászlókkal díszített városban.

Adolf Hitler Danzigban

A város előkelőségei, az NSDAP prominensei és katonatisztek előtt tartott beszédében méltatja a Német Birodalom katonai sikereit és hangsúlyozza, hogy nincsenek ellenséges szándékai Angliával és Franciaországgal szemben, de azoknak el kell fogadniuk a Német Birodalom igényeit.

Hitler beszédet mond Danzigban
Hitler beszédet mond Danzigban

Megtekinti a harcok helyszíneit is, így a westerplattei lengyel erődöt is, ahol szeptember első hetében heves csata dúlt.

Német tisztek a Westerplatten történteket mesélik Hitlernek
Német tisztek a Westerplatten történteket mesélik Hitlernek

A látogatás végeztével 1939. szeptember 25-én tér vissza Berlinbe. 


A Szovjetunió ultimátumot ad Észtországnak észt területek átadására szovjet katonai bázis létrehozására.


1939. szeptember 25. hétfő

Jegyrendszert vezetnek be az élelmiszerekre a Német Birodalomban.


1939. szeptember 26. kedd

Az első brit légigyőzelem német repülőgép fölött a háború során

A brit 803 Naval Air Squadron (803. haditengerészeti repülőszázad) három Blackburn B-24 Squa vadászgépe az Északi-tenger fölött lelő egy német Dornier Do 18 repülőcsónakot. 

Blackburn B-24 Squa
Blackburn B-24 Squa

A három Squa a Scapa Flowban állomásozó HMS Ark Royal repülőgéphordozóról száll fel tengeralattjáró elhárító őrjáratra. Eközben találnak rá a felderítő repülésen lévő német repülőcsónakra, amit azonnal megtámadnak és lelőnek.

Dornier Do 18 repülőcsónak
Dornier Do 18 repülőcsónak

Ezzel megszerzik az első légigyőzelmet a brit légierőnek német gép felett a második világháború során.


1939. szeptember 27. szerda

Varsó közel három heti német ostrom után megadja magát

Tadeusz Kutrzeba altábornagy, a Varsót védő lengyel katonai erők parancsnokhelyettese délben aláírja a tűzszüneti megállapodást Johannes Blaskowitz tábornokkal, az ostromló német katonai erők parancsnokával, majd a nap során hivatalosan is leteszik a fegyvert.

Lengyel rohamsisakok halma a fegyverletétel után
Lengyel rohamsisakok halma a fegyverletétel után

Varsó már a háború első napjától kezdődően folyamatosan támadás alatt áll. A német légierő a Luftwaffe állandóan bombázza, a szárazföldi egységek pedig napok alatt elérik külső kerületeit. A főváros védelme kezdetben meglehetősen gyenge, mivel helyőrségét, a rendőri és tűzoltó alakulatokat mind a határ mellé vezényelték el, valamint a fiatal férfiakat felszólították, hogy szintén hagyják el Varsót és csatlakozzanak a harcolókhoz. Mindössze négy zászlóaljnyi gyalogság és egy tüzérüteg marad. Légvédelmét géppuskák, 86 db légvédelmi löveg és 54 db vadászgép próbálja biztosítani.

Lengyel légvédelmi géppuskás egység Varsóban
Lengyel légvédelmi géppuskás egység Varsóban

Szeptember 3-án, mikor a német 4. Panzer-Division (4. páncélos hadosztály) közvetlenül Varsó felé próbál áttörni a Łódź Hadsereg védelmén keresztül, a lengyel főparancsnok, Edward Rydz-Smigly megbízza Walerian Czuma altábornagyot a főváros védelmével. Czumának emellett a fővárosban eluralkodó fejetlenségen és pánikon is úrrá kell lennie. A főváros civil vezetőivel közösen megkezdi a polgárőrség felállítását, akiknek a frontra küldött rendőröket és tűzoltókat kell helyettesíteniük, a városi hivatalnokokat behívják dolgozni, és a lakosokat arra kérik, hogy segítsenek barikádokat és harckocsiakadályokat építeni.

Varsói lakosok harckocsiárkokat ásnak
Varsói lakosok harckocsiárkokat ásnak

Szeptember 7-re a város légvédelme kezd összeomlani, mert bár 43-43 német bombázót lelőtt a földi légvédelem és a vadászgépek is, de szeptember 5-én 11 légvédelmi üteget elvezényelnek a városból és eddigre 38 vadászgépet vesztenek az eredeti 54-ből.

Szeptember 8-án az első német szárazföldi egységek nyugati irányból elérik Varsó elővárosait. Délután 5-kor a 4. Panzer-Division megpróbál betörni az Ochota városrészbe, de súlyos veszteséget szenved a jók kiépített lengyel védelem miatt és kénytelen visszavonulni. Másnap a hadosztály újra próbálkozik gépesített gyalogsággal és tüzérséggel megerősítve, de a barikádok, tankakadályok és a szinte közvetlen közelről tüzelő páncéltörő ágyúk ismét visszaverik őket. A lőszerhiány miatt sokszor kényszerülnek improvizálni a lengyel védők. Van hogy egy közeli üzemből hozott terpentinnel locsolják fel az utcákat, és amikor a német páncélosok végighajtanak rajta felgyújtják az egészet és így semmisítik meg azokat. A 4. Panzer-Divisiont ki is vonják a harcokból miután 220 páncélosából 80-at veszít el az utcai harcokban.

Német Panzer II harckocsi és kísérő gyalogság az Ochota városrészben
Német Panzer II harckocsi és kísérő gyalogság az Ochota városrészben

Ekkorra Czuma altábornagynak 2 gyalogos hadosztálynyi reguláris haderőt, 64 db tüzérségi löveget és 33 db harckocsit sikerül összegyűjtenie nagyrészt a frontról visszavonulók összegyűjtésével és a frontra küldöttek városban tartásával. Szeptember 11-én a lengyel főparancsnok kiadja az utasítást Varsó mindenáron való megvédésére. Másnap a német 3. hadsereg Varsótól délre áttöri a Narew folyó melletti védelmi állásokat, ami így a főváros délkeleti irányból történő bekerítésével fenyeget. Két lengyel ellentámadás is indul, de nem járnak sikerrel és az egységeket visszavonják a keleti városrészekbe. Szeptember 15-re néhány keskeny szakasztól eltekintve – amik még lengyel kézen vannak -, a fővárost gyakorlatilag bekerítik a német 3. és 8. hadseregek.

Lengyel katonák a barikád mögött
Lengyel katonák a barikád mögött

Szeptember 16-án a 8. hadsereg megpróbál menetből betörni a Praga városrészbe, de visszaverik őket. Ennek során Stanisław Sosabowski ezredes 21. „Varsó Gyermekei” gyalogos ezrede teljesen megsemmisíti a német 23. gyalogos ezredet.

Lengyel géppuskás raj harcban
Lengyel géppuskás raj harcban

Szeptember 19. után a Bzurai csatában szétvert két lengyel hadsereg néhány túlélő egységének sikerül beverekednie magát Varsóba és ezzel 120.000 főre nő a várost védő katonai erő létszáma. Ezzel szemben 175.000 német katona sorakozik fel a főváros körül, amit szeptember 22-re sikerül hermetikusan bekeríteniük. Az ostromgyűrűn belül rekedt civileket és katonákat folyamatosan bombázza a Luftwaffe két légiflottája és folyamatosan lövi a szárazföldi tüzérség még vasúti ágyúkat is bevetve.

Német 15cm sFH 18 (15cm schwere Feldhaubitze 18) löveg tüzelés közben
Német 15cm sFH 18 (15cm schwere Feldhaubitze 18) löveg tüzelés közben

Szeptember 25-én nyugati irányból 5, a keletiből pedig 4 német hadosztály egyszerre indít általános támadást, amit 70 tüzérségi üteg, és 80 nehéztüzérségi üteg támogat a Luftwaffe mellett. De nem járnak sikerrel és a lengyelek nemcsak hogy kitartanak, de vissza is szorítják őket megindulási állásaikba. Ráadásul az éjszaka során ellentámadást indítanak és számos német állást megsemmisítenek, különösen a Praga és a Mokotóv városrészekben.

Német hadifoglyok 1939 Varsó
Lengyel fogságba esett német katonák

A sikeres katonai ellenállás ellenére a helyzet a fővárosban kezd katasztrofálissá válni, mert bár elegendő felszerelés és hadianyag áll rendelkezésre a harcok még hetekig tartó folytatásához, de vízből és orvosi felszerelésből vészesen kevés van. A vízműveket a németek már szétbombázták és sem fogyasztási, sem tűzoltási célra nincs elegendő víz, amit a polgári lakosság, a gyerekek, a nők és az öregek szenvednek meg igazán. Ebben a helyzetben a katonai és polgári védelem vezetői úgy döntenek, hogy a civil lakosság megóvása érdekében megkezdik a tárgyalásokat a megadásról. Tadeusz Kutrzeba altábornagy szeptember 26-án egyeztet erről először a németekkel, és másnap már alá is írja a fegyverszüneti, majd fegyverletételi megállapodást.

A német-lengyel fegyverszünet aláírása - jobb szélen háttal Tadeusz Kutrzeba Altábornagy a Varsót védő lengyel katonai erők parancsnokhelyettese, balra középen Johannes Blaskowitz Tábornok az ostromló német katonai erők parancsnoka
A fegyverszünet aláírása – jobb szélen háttal Tadeusz Kutrzeba Altábornagy a Varsót védő lengyel katonai erők parancsnokhelyettese, balra középen Johannes Blaskowitz Tábornok az ostromló német katonai erők parancsnoka

Sok katonai egység nem engedelmeskedik a fegyverletételi parancsnak és folytatja a harcot. Ezeket a lengyel tábornokok személyesen keresik fel és bírják rá a fegyverletételre. Ezzel egy időben megkezdik a fegyverek, felszerelés és hadianyag elrejtését, amiket később az 1944-es felkelésben használni is fognak majd. A német csapatok szeptember 30-án kezdik meg a bevonulást Varsóba és a lengyel katonák hadifogolytáborba küldését.

Lengyel hadifoglyok 1939 Varsó
Varsó védői hadifogságba vonulnak

Tragikus és szomorú nap ez a lengyel népnek. Az ország szinte teljes területét megszállta a Német Birodalom és a Szovjetunió, fővárosuk elesett és romokban hever. Hősiesen és kitartóan küzdöttek de haderejük nem volt elég nagy a két birodalom ellen vívott kétfrontos háborúhoz. Szövetségeseikben, Angliában és Franciaországban bíztak, hogy ígéretüknek megfelelően segítségükre sietnek és támogatják őket harcukban, de csalódniuk kellett.

A varsói harcokban 6.000 lengyel katona hal meg, 16.000 sebesül meg és 102.000 kerül hadifogságba. A polgári lakosok közül 25.800-an halnak meg és 50.000-en sebesülnek meg. De ezzel még nem érnek véget szenvedéseik, mert 5 éves német megszállás következik, amit több mint negyven éves szovjet követ majd.

Lengyel kisfiú Varsó romjai között
Lengyel kisfiú Varsó romjai között

Hitler parancsot ad a nyugat-európai hadjárat kidolgozására. A hadművelet megindítására 1939. november 12-t jelöli ki, amit tábornokai túl közeli időpontnak tartanak.


A száműzött lengyel kormány Párizsban áll fel.


A dachaui koncentrációs tábort ideiglenesen bezárják 1940. február 18-ig. Addig SS alakulatok kiképzését végzik ott. A foglyokat a mauthauseni koncentrációs táborba szállítják át.


A Gestapo és az NKVD megbízottjai találkoznak a lengyelországi Bugiemben, hogy összehangolják a lengyel ellenállás elleni tevékenységüket.


1939. szeptember 28. csütörtök

A Német Birodalom és a Szovjetunió barátsági egyezményt köt

A Német birodalom és a Szovjetunió az augusztus 23-án megkötött megnemtámadási szerződés után most barátsági egyezményt is köt egymással, amit német részről Joachim von Ribbentrop külügyminiszter, szovjet részről pedig Vjacseszlav Molotov külügyi népbiztos ír alá.

Német-szovjet barátsági egyezmény aláírása
Von Ribbentrop aláírja az egyezményt, a háttérben Molotov és Sztálin

A két ország barátságát kifejező nyilatkozaton túl ez az egyezmény is számos titkos záradékot tartalmaz. Ezek értelmében:

  • módosítják Lengyelországnak az augusztus 23-i Molotov-Ribbentrop paktumban meghatározott felosztását – a németek több, általuk elfoglalt lengyel területet megtarthatnak, cserébe Litvánia a szovjet érdekszférába kerül át,
  • biztosítják az elfoglalt területeken a német és szovjet lakosok cseréjét,
  • mindkét fél elejét veszi a másik elleni lengyel agitációnak.
Az újrarajzolt határ a Német Birodalom és a Szovjetunió között, rajta Sztálin és von Ribbentrop aláírásával
Az újrarajzolt határ a Német Birodalom és a Szovjetunió között, rajta Sztálin és von Ribbentrop aláírásával

Észtország engedve a szovjet ultimátumnak 10 éves kölcsönös segítségnyújtási egyezményt köt a Szovjetunióval, aminek részeként hozzájárulnak szovjet katonai alakulatok észt területen történő állomásozásához.


Oldalak: 1 2 3