1939. március


1939. március 1. szerda


Hadrendbe áll a brit HMS Matabele (L26), az 1.850 tonnás Tribal osztályú romboló.


1939. március 2. csütörtök


A pápaválasztó konklávé Eugenio Pacellit, XI. Piusz pápa államtitkárát választja pápává, aki XII. Piusz néven kezdi meg pápaságát.


1939. március 4. szombat


Hadrendbe áll az olasz 1.650 tonnás, Soldati osztályú Corazziere romboló.


1939. március 6. vasárnap


Emil Hácha csehszlovák államfő feloszlatja a kárpátaljai kormányzatot, hogy elejét vegye országa szétesésének.


1939. március 9. csütörtök


Emil Hácha csehszlovák államfő feloszlatja a szlovák kormányzatot és bevezeti a katonai törvénykezést szlovák területen.


1939. március 10. péntek


Hadrendbe áll a brit HMS Tartar (F43), az 1.850 tonnás Tribal osztályú romboló.


1939. március 12. vasárnap


Jozef Tiso szlovák vezető Berlinbe utazik, ahol arra kérik, hogy nyilvánítsa ki Szlovákia függetlenségét Csehszlovákiától, különben a németek megvonják tőle a további segítségnyújtást.


1939. március 13. hétfő


Adolf Hitler követeli Jozef Tiso szlovák vezetőtől, hogy Szlovákia nyilvánítsa ki függetlenségét Csehszlovákiától. Joachim von Ribbentrop ezt elősegítendő közli Tisoval, hogy a Magyar Királyság katonai ereje felvonult a magyar-szlovák határon, készen arra, hogy bevonuljon szlovák területre, amennyiben a berlini tárgyalások nem járnának sikerrel.


1939. március 14. kedd


Szlovákia és Kárpát-Ukrajna kinyilvánítja függetlenségét Csehszlovákiától. Anglia és Franciaország az ország szétesése miatt nem nem támogatja tovább a Csehszlovák államot. Emil Hácha csehszlovák államfő Berlinbe utazik, hogy megpróbálja megmenteni országát.


1939. március 15. szerda


Hajnali 1:15-kor Adolf Hitler Wilhelm Keitel, Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop és Theodor Morell társaságában találkozik Emil Hácha csehszlovák elnökkel. Tudatják vele, hogy a német haderő felsorakozott a csehszlovák határon és 6:00-kor megkezdik az ország megszállását, így ez az utolsó alkalom, hogy elfogadja a békés bevonulást és elejét vegye a fegyveres konfliktusnak. Hácha 3:55-kor belegyezését adja és utasítja a csehszlovák haderőt, hogy ne tanúsítson ellenállást a német bevonulókkal szemben. 6:00-kor a német haderő bevonul Cseh- és Morvaország területére.


Magyar csapatok vonulnak be és foglalják el az előző nap Csehszlovákiától függetlenné vált Kárpát-Ukrajnát, a Felvidéket.


1939. március 16. csütörtök


Adolf Hitler a prágai várban bejelenti a Cseh-Morva Protektorátus létrejöttét, aminek az élén meghagyják Emil Hácha államfőt aki kénytelen Adolf Hitlerre felesküdni. A protektorátus tényleges vezetője Konstantin von Neurath birodalmi biztos lesz.


Jozef Tiso szlovák vezető táviratban kéri a német csapatok bevonulását szlovák területre.


1939. március 17. péntek


Spanyolország és Portugália barátsági és megnemtámadási egyezményt köt.


1939. március 18. szombat


Adolf Hitler Bécsben jóváhagyja Szlovákia német protektorátus alá kerülését.


Anglia, Franciaország és a Szovjetunió hivatalosan tiltakozik Csehszlovákia német megszállása ellen.Sztálin a Szovjetunió Kommunista Pártja 18. kongresszusán kijelenti, hogy a nyugati agresszor hatalmak, Anglia és Franciaország Kelet-Európa felé kényszerítik a Német Birodalmat, ami háborút eredményezhet a Szovjetunió és a Német Birodalom között.


1939. március 20. hétfő


Az Ernst Schäfer, Bruno Beger, Karl Wienert, Ernst Krause vezette német tibeti kutatócsoport elhagyja az országot. Munkájuk során 376 tibeti emberről készítettek pontos fiziológiai méréseket és 40.000 fényképet készítettek. A kutatás célja az árja faj feltérképezése a Földön.


Joachim von Ribbentrop ultimátumban követeli, hogy Litvánia szüntesse meg Memel megszállását.


1939. március 21. kedd


A Deutschland páncéloshajó kifut a nyílt tengerre Memel irányába.


1939. március 22. szerda


A litván kormány képviselői a Deutschland páncéloscirkáló fedélzetén aláírják a Memel német annektálásáról szóló egyezményt.


1939. március 23. csütörtök


A Szlovák Köztársaság és a Magyar Királyság között kitör a magyar-szlovák “kis háború”, a Magyar Királysághoz csatolt Kárpátalja és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal nyugatabbra tolásáért.


Adolf Hitler ellátogat a frissen a Német Birodalomhoz csatolt Memelbe.


Bécsben deklarálják a független Szlovák Köztársaság létrehozását, ami német protektorátus alá kerül.Hadrendbe áll az 1.850 tonnás Tribal osztályú HMS Punjabi (F21) romboló.


1939. március 24. péntek


A japán birodalmi haditengerészet vízre bocsátja a 2.530 tonnás, Kagero osztályú Jukikaze rombolót.


Adolf Hitler visszatér Berlinbe Memelből.


1939. március 25. szombat


A brit királyi haditengerészet vízre bocsátja a 5.600 tonnás Dido osztályú HMS Phoebe (43) könnyűcirkálót.


Hadrendbe áll az olasz 1.650 tonnás, Soldati osztályú Lanciere romboló.


A német katonai hírszerzés jelenti Adolf Hitlernek, hogy lengyel csapatfelvonulás észleltek a danzigi-lengyel határon.


1939. március 28. kedd


Francisco Franco tábornok nacionalista hadereje elfoglalja Madridot és kinyilvánítják győzelmüket a spanyol polgárháborúban.


1939. március 29. szerda


Valencia köztársaság párti helyőrsége megadja magát a nacionalista haderőnek és ezzel véget érnek a harccselekmények a spanyol polgárháborúban.


1939. március 30. csütörtök


Howard Kennard lengyelországi brit nagykövet egy angol-francia-lengyel szövetséget létrehozását ajánlja fel Lengyelországnak, amiben a felek garantálnák a többiek határait.


Hans Dieterie német pilóta He 100 V8 kísérleti repülőgépével új, 746 km/óra repülési sebességi világrekordot állít fel.


1939. március 31. péntek


Neville Chamberlain brit miniszterelnök üzenetben jelzi, hogy Anglia és Franciaország akár fegyveres erővel is hajlandó garantálni Lengyelország határait.