1939. május


1939. május 20. szombat

Hadrendbe áll a japán Csikuma nehézcirkáló.

Szinte válaszul az amerikai haditengerészet által előző nap hadrendbe állított USS St. Louis könnyűcirkálóra, a Birodalmi Japán Haditengerészet hadrendbe állítja új Tone osztályú nehézcirkálóját, a Nagano prefektúrában található folyóról elnevezett Csikumát. Az osztály két hajóból áll, testvérhajója az osztály névadója, a Tone.


1939. május 22. hétfő

A Német Birodalom és az Olasz Királyság megköti az Acélpaktumot.

Berlinben a Birodalmi Kancellária épületében Joachim von Ribbentrop német, és Gróf Galeazzo Ciano olasz külügyminiszterek aláírják a Német Birodalom és az Olasz Királyság közötti katonai szövetségi megállapodást, az Acélpaktumot (németül: Stahlpakt, olaszul: Patto d’Acciaio), ahogy Mussolini nevezi.

Acélpaktum aláírása

A szövetségi szerződés értelmében háború esetén a két ország közvetlen és azonnali katonai segítséget nyújt egymásnak, valamint összehangolják katonai és háborús erőfeszítéseiket. Az országok önállóan nem köthetnek békét, vagy fegyverszünetet, csak a másik beleegyezésével.

A katonai szövetséget erősítő Acélpaktumot az 1936. október 27-én megkötött német-olasz külpolitikai és gazdasági egyezmény, valamint az 1936. november 25-én a Német Birodalom és a Japán Birodalom által aláírt antikomintern paktum előzte meg, amihez 1937. november 6-án csatlakozott az Olasz Királyság.

Acélpaktum plakát

Az egyezmény egy nyilvános és egy titkos részből áll. A nyilvános rész az együttműködési nyilatkozatot tartalmazza, míg a titkos a segítségnyújtási eljárásokat.

Az egyezmény cikkelyeinek kivonata:

I. Cikkely 

A Német Birodalomnak és az Olasz Királyságnak állandó kapcsolatot kell fenntartania, hogy mindig egyetértés legyen a közös európai érdekeket illetően.

II. Cikkely

A Német Birodalomnak és az Olasz Királyságnak azonos külpolitikai irányelveket kell vallania.

III. Cikkely

A Német Birodalom és az Olasz Királyság szándéknyilatkozata, hogy háború esetén teljes körű katonai segítségnyújtást biztosítanak egymásnak. Abban az esetben is, ha támadó félként lép fel bármelyik ország is.

IV. Cikkely

A III. Cikkelyben tett szándéknyilatkozat megerősítése, a szoros katonai és hadigazdasági együttműködés fontosságának hangsúlyozása. Valamint leszögezi a két ország közötti szoros katonai és gazdasági párbeszéd szükségességét is. 

V. Cikkely

Egyetértésre kötelezi a feleket háború esetén harmadik féllel történő tűzszünet vagy békekötés esetére. Szintén megfogalmazza a szükségességét a katonai együttműködés szorosabbá tételére a két ország között. 

VI. Cikkely

A további baráti államokkal történő jó kapcsolat fenntartásának szükségességét hangsúlyozza. 

VII. Cikkely

A Barátsági és Szövetségi Egyezmény a Német Birodalom és az Olasz Királyság között. Meghatározza a hatályba lépését, ami a feltételek valóssá válása, de legkésőbb 1949. 

A szerződés egyik alapvetése az, hogy nem várható háború az elkövetkezendő 3 éven belül. Ez az olasz félnek kiemelt szempontja, hiszen az olasz hadsereg még nem áll készen egy háborúra. Ezt Ciano gróf von Ribbentrop 1939. május 6-i, milánói látogatásán is hangsúlyozza, ahol von Ribbentrop biztosítja, hogy a Német Birodalomnak nincsenek háborús szándékai az elkövetkezendő időszakban.

Ennek ellenére sokan az olasz felső politikai körökből ellenzik a szövetség megkötését, köztük maga Ciano gróf is.


1939. május. 23. kedd

Adolf Hitler lehetséges háborúkról beszél katonai vezetőinek.

Adolf Hitler dolgozószobában

Adolf Hitler vezérkari megbeszélést tart a német hadsereg felső vezetőivel. A tanácskozást megelőző beszédében Danzigot, valamint a német nép életterének (Lebensraum) növelésének szükségességét, mint lehetséges háborús indokokat említi Lengyelországgal szemben. De már felvázolja a lehetőségét a Nagy-Britanniával és Franciaországgal szembeni háborúknak, és a németalföldi országok (Hollandia, Belga Királyság, Luxemburgi Nagyhercegség) megszállásának szükségességét, hogy felvonulási területet és repülőtereket szerezzenek a nyugat-európai és atlanti-óceáni háborúk esetére.


Tengeri próbaútján a hátsó fő búvónyílásfedél meghibásodása miatt elsüllyed a USS Squalus (SS-192) tengeralattjáró. 26 tengerész az életét veszti és 33-an a hajóban rekednek 74 méteres mélységben.


1939. május 24. szerda

A brit haditengerészeti repülő egységet, a Flotta Légierőt (Fleet Air Arm) visszahelyezik a brit haditengerészet, az Admiralitás (Admiralty) alá a Királyi Légierőtől (Royal Air Force).

Királyi haditengerészet lobogója

A brit haditengerészeti repülés 1909-ben kezdődött, amikor először használtak egy léghajót haditengerészeti célokra. Az első haditengerészeti pilóták 1911-ben szerezték meg pilóta képesítésüket. De 1912-ben a szárazföldi és tengeri haderők légi egységeit összevonva létrejött az önálló Királyi Légi Hadtest (Royal Flying Corps – RFC). 1914. júliusában az Admiralitás saját hatáskörbe vonta az RFC haditengerészeti egységeit és ezzel ismét létrehozta saját légi egységét a Királyi Haditengerészeti Légi Szolgálatot (Royal Naval Air Service – RNAS). Az első világháború során az admiralitás légierejét szinte minden szerepkörben bevetették: a nyugati frontot és Nagy-Britanniát védték az ellenséges repülőgépektől, járőröztek a partvonalon, támadták az ellenség hadihajóit, tengeralattjáróit és földi védelmét, felderítő repüléseket végeztek. A háború végére 67.000 ember, 2.949 db repülőgép, 103 db léghajó és 126 db tengerparti bázis tartozott hozzá.

1918. áprilisában összevonták az RNAS-t és a RFC-t, létrehozva a Királyi Légierőt (Royal Air Force – RAF). 1924. április 1-én megalakult a Királyi Légierő Flotta Légiereje (Fleet Air Arm of the Royal Air Force), ahová azokat az egységeket sorolták amik repülőgép hordozókon és hadihajókon szolgáltak. Ez az év azért is jelentős, mert ekkor állította hadrendbe a Királyi Haditengerészet az első, kifejezetten repülőgép hordozónak épített hadihajóját a HMS Hermest.

1939. május 24-én a Flotta Légierő szervezetileg is kiválik a Királyi Légierőből és a Királyi Haditengerészet szervezetébe kerül, a Királyi Haditengerészet Légi Egysége (Air Branch of the Royal Navy) néven. Az egység ekkor mindössze 20 db repülőszázadból áll 232 db repülőgéppel.


1939. május 27. szombat

Az amerikai 1. csatahajó hadosztály újonnan kinevezett parancsnoka, Rear Admiral Russell Wilson (Ellentengernagy) is a nagy múltú USS Arizona csatahajót választja zászlóshajójává. Willson Rear Admiral Chester W. Nimitzet követi a parancsnoki poszton, aki az amerikai haditengerészet Navigációs Irodájának (Bureau of Navigation) vezetését veszi át.


Brit közeledési kísérlet a Szovjetunió felé. 

Neville Chamberlain
Neville Chamberlain

Neville Chamberlain, brit miniszterelnök hozzájárul, hogy diplomatái politikai közeledési kísérletet tegyenek a Szovjetunió irányába. Még ezen a napon Moszkvában a brit és francia nagykövetek egy közös együttműködési szerződés tervezetét adják át a szovjet külügyi népbiztosnak Vjacseszláv Molotovnak, aki hűvösen fogadja a közeledési kísérletet.


Az amerikai haditengerészet vízre bocsátja a 9.450 tonnás USS Dixie (AD-14) romboló ellátóhajót.


1939. május 28. vasárnap

Ciano gróf, olasz külügyminiszter Berlinbe látogat.


1939. május 31. szerda

Vjacseszlav Molotov, szovjet külügyi népbiztos megtartja első beszédét a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa előtt.

CCCP

Beszédében kiemeli annak fontosságát, hogy a Szovjetuniónak garantálnia kell a vele szomszédos kelet európai országok határainak sérthetetlenségét, és ezzel szembe helyezkedjen az egyre agresszívabb német törekvésekkel. De ugyanakkor szintén fontosnak tartja a barátsági viszony fenntartását a Német Birodalommal és az Olasz Királysággal, a Szovjetunió érdekét szolgáló kereskedelmi egyezmények megkötése miatt.


Oldalak: 1 2 3