A furcsa háború – csendben érlelődik a világháború

Furcsa háború kollázs

Lengyelország 1939. szeptember 1-i német, majd 1939. szeptember 17-i szovjet megtámadása és megszállása után szeptember végére a harci cselekmények nyugvópontra kerülnek és egy csendesebb időszak következik a második világháború menetében. Bár a fegyverek hallgatnak, de a háttérben az egymással hadban álló országok folyamatosan készülnek a folytatásra, míg a többi nemzet aggódva várja az elkövetkezendőket.

"Valami baj van a motorral, Papa" - karikatúra az Evening Standard 1939. november 1-i számában
„Valami baj van a motorral, Papa” – karikatúra az Evening Standard 1939. november 1-i számában

Ez az időszak a francia csapatok Saar-vidékről 1939. szeptember 16-án történt visszavonásától 1940. május 10-ig, a németek Franciaország és a németalföldi államok ellen indított hadjáratának kezdetéig tart. Ebben az időszakban az egymással hadban álló felek között nem történnek érdemi harccselekmények, leszámítva az atlanti-óceáni tengeri háborút és néhány légicsatát a német-francia határ fölött. Viszont mindeközben minden résztvevő a hadereje felfejlesztését végzi a folytatáshoz.

Hazebrouck fölött lelőtt német He 111 bombázó törzsét szállítják át francia katonák Roye városán
Hazebrouck fölött lelőtt német He 111 bombázó törzsét szállítják át francia katonák Roye városán
Egy lelőtt angol harcigép roncsait szállítják német területen
Egy lelőtt angol harcigép roncsait is elszállítják német területen

A magyarban furcsa háborúként használt kifejezést először William Borah amerikai szenátor használja 1939. szeptemberi, „There is something phoney about this war” (Valami hamisság van ebben a háborúban) kijelentésében, amiből a phoney war (hamis háború) kifejezés terjed el angol nyelvterületen. A németek a Sitzkrieg (ülőháború), a franciák a drôle de guerre (vicces háború), míg Winston Churchill a twilight war (alkonyat háború) kifejezést használják.

Francia katona őrszolgálatban 1939
Francia katona őrszolgálatban

Adolf Hitlernek célja háborút indítani Franciaország ellen, de ezt a legkedvezőbb helyzetben szeretné megtenni, amikor a Wehrmacht már megfelelően felkészült rá. 1939-ben a német hadvezetés még nem tartja sem a haderő állapotát, sem a haditervek kidolgozottságát megfelelőnek, ezért szükségük van még időre a felkészüléshez. A lengyel hadjárat során Hitler legnagyobb félelme az volt, hogy kétfrontos háborúra kényszerül, amennyiben a franciák és az angolok tényleges hadműveletekbe kezdenének a lengyelekkel kötött szövetségüknek megfelelően. Mivel a német haderő zöme 1939. szeptemberében keleten, Lengyelországban harcol és csak gyenge erők védik a nyugati határt, egy erőteljes támadás akár az egész hadműveletet veszélybe sodorhatta volna. De szerencséjére nem történik ilyen és a franciák csak gyenge erőkkel vonulnak be a Saar-vidékre, ahonnan szeptember 16-án ki is vonulnak.

Brit Expedíciós Haderő katonája egy francia nővel 1939. őszén
A franciák örömmel fogadják a Brit Expedíciós Haderő katonáit 1939. őszén

A lengyel hadjárat lezárulta után szeretne időt nyerni a szükséges felkészüléshez, ezért 1939. október 6-án békeajánlatot tesz a Német Birodalomnak hadat üzent nemzeteknek, amit ha azok elfogadnának, nyugodtan készülhetne fel a következő háborúra. Édouard Daladier francia miniszterelnök már másnap, Neville Chamberlain brit miniszterelnök pedig 1939. október 12-én utasítja el ajánlatát, így arra kényszerül, hogy lehetőleg mihamarabb megindítsa a támadást, mielőtt azt a franciák és angolok tennék meg. 1939. október 9-én kiadja a 6. számú Führer utasítást (Führer-Anweisung N°6), amiben elrendeli a németalföldi államok és Franciaország megtámadását.

Adolf Hitler és Walther von Brauchits
Adolf Hitler és Walther von Brauchits a Wehrmacht vezérkari főnöke, aki csak lemondásával – amit Hitler nem fogadott el – tudta rávenni a Führert, hogy álljon el a november 12-i támadási időponttól

Az utasítás még nem tartalmaz konkrét dátumot a hadműveletek megkezdésére vonatkozóan, de nemsokkal később Hitler 1939. október 25-ét jelöli ki arra. A német vezérkar figyelmezteti őt, hogy ez egy teljesíthetetlen időpont, mert a haderőt még fel kell vonultatni a nyugati határhoz, a sérült harceszközöket ki kell javítani, a megfogyatkozott lőszerkészleteket fel kell tölteni. Ezért a támadást többször elhalasztja, először 1939. november 12-re, majd november 19-re, végül határozatlan időre. Majd a tél közeledte és a finn-szovjet háború kitörése miatt már nem lesz sürgető a hadművelet megkezdése.

Brit légvédelmi állás a francia-belga határon
Brit légvédelmi állás a francia-belga határon

Eközben a franciák is beérik annyival, hogy haderejüket felvonultatják a Maginot-vonalba és amögé, az angolok pedig az expedíciós haderejüket szállítják át a kontinensre, amit nagyrészt a Maginot-vonal folytatásaként a francia-belga határon állítanak fel.

A brit 51. Felföldi Hadosztály katonái vonulnak be a Maginot-vonal Fort de Sainghin erődjébe
A brit 51. Felföldi Hadosztály katonái vonulnak be a Maginot-vonal Fort de Sainghin erődjébe